Skočiť na hlavný obsah

Ako sa pripravujú testy EPSO?

Question categories:

Testy EPSO starostlivo pripravuje a monitoruje interný tím psychológov spolu s členmi výberovej komisie, ktorí sú starostlivo vyberaní zo zamestnancov rôznych inštitúcií EÚ. Úrad EPSO neustále sleduje najnovšie trendy v oblasti testovania založené na vedeckom výskume a v posledných rokoch zaviedol vo výberových konaniach nové typy testov, napríklad simulované vybavovanie elektronickej pošty a online videopohovory na diaľku. EPSO však zároveň musí brať do úvahy aj zložitý právny rámec, v ktorom musí pracovať, ako aj požiadavky vyplývajúce zo skutočnosti, že sa testy realizujú v 24 jazykoch súčasne a na celom svete.