Skočiť na hlavný obsah

Kvalita prekladu testovacích otázok je v niektorých jazykoch lepšia než v iných.

Question categories:

Testy a ich jednotlivé časti prekladajú profesionálni prekladatelia inštitúcií EÚ a predtým, než sa dostanú do testovacích centier, sú podrobené dôslednej kontrole kvality.

Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami prechádzajú pravidelnými kontrolami kvality (podľa jednotlivých jazykov, otázok atď.), aby sa odhalili prípadné problémy a vykonala náprava. Časti testu, voči ktorým vzniesli uchádzači námietky, preskúma výberová komisia a ak sa potvrdí, že sú chybné, neutralizujú sa všetkým uchádzačom, ktorí tieto otázky dostali, a následne sa odstránia zo zoznamu možných testovacích otázok pre budúcich uchádzačov. Počet otázok s voliteľnými odpoveďami, ktoré boli doteraz neutralizované, je naozaj veľmi nízky a pohybuje sa na úrovni od menej než 0,09 % až po 0,33 % celkového počtu otázok s voliteľnými odpoveďami.

Vzorové testy pre väčšinu testov EPSO a v rôznych jazykoch sa nachádzajú v časti Vzorové testy.