Skočiť na hlavný obsah

Zistil som problém pri jednej z otázok s voliteľnými odpoveďami v teste pre časovo neobmedzené výberové konanie CAST. Čo mám urobiť?

Ak máte o obsahu niektorej z testovacích otázok vážne pochybnosti, do troch kalendárnych dní odo dňa absolvovania testov sa obráťte na kontaktnú službu EPSO pre uchádzačov, jasne opíšte predmetné okolnosti a uveďte svoje číslo prihlášky (pozri postup vo výzve na vyjadrenie záujmu).

Ak identifikovaná otázka nespĺňa zavedené kritériá kvality úradu EPSO, uplatnia sa tieto nápravné opatrenia:
– otázka sa opraví alebo odstráni z databázy;
– nápravné opatrenia sa môžu prijať v prípade, ak úrad EPSO zistí, že to negatívne ovplyvnilo hodnotenie uchádzača.