Skočiť na hlavný obsah

Ako sa otestujú moje jazykové znalosti pre profil „prekladateľa“ v časovo neobmedzenom výberovom konaní CAST?

Question categories:

V testoch EPSO sa budú vaše jazykové znalosti hodnotiť len takto:

  • Znalosť jazyka 1 (L1), ktorý môže byť jedným z 24 úradných jazykov EÚ, sa bude hodnotiť prostredníctvom testov verbálneho, numerického a abstraktného uvažovania vo forme otázok s voliteľnými odpoveďami. Znalosť jazyka L1 musí byť aspoň na úrovni C1 (skúsený používateľ).
  • Znalosť jazyka 2 (L2), ktorým môže byť angličtina, francúzština alebo nemčina, pričom musí ísť o iný jazyk ako L1, sa bude hodnotiť prostredníctvom testu jazykového porozumenia vo forme otázok s voliteľnými odpoveďami. Znalosť jazyka L2 musí byť aspoň na úrovni B2 (samostatný používateľ).https://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr

Ďalšie informácie o uvedených testoch sú uverejnené na našej stránke so vzorovými testami.

Náborové útvary môžu organizovať dodatočné testy, ako napríklad prekladové testy.