Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Mám v prihláške uviesť všetky svoje diplomy a kvalifikáciu?

Áno, musíte uviesť všetky svoje diplomy a kvalifikáciu.

V bode 1 „vyhlásenia“ vo vašej žiadosti sa uvádza: „Čestne vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a úplné.“ V prípade nedodržania tohto ustanovenia môžete byť z výberového konania vyradení.