Skočiť na hlavný obsah

Mám postihnutie alebo zdravotný stav, ktoré si vyžadujú úpravy výberových testov pre časovo neobmedzené výberové konanie CAST. Čo mám urobiť?

Question categories:

O osobitné úpravy výberových testov pre časovo neobmedzené výberové konanie CAST môžete požiadať tak, že v prihláške zaškrtnete políčko „osobitné požiadavky“. Budete takisto musieť vyplniť aj podrobný informačný formulár o vašich osobitných potrebách a zaslať nám príslušné podporné dokumenty.

V prípade, že vám budú primerané úpravy na počítačové testy poskytnuté, budete o nich informovaný pred termínom testu. V niektorých prípadoch môže zabezpečenie primeraných úprav zabrať istý čas, a preto môžete byť vyzvaný, aby ste testy vykonali počas nasledujúceho skúšobného obdobia. V takom prípade vás o tom budeme čo najskôr informovať.

Úrad EPSO zabezpečí, aby boli všetci predbežne vybraní (do užšieho výberu) kandidáti pozvaní a aby absolvovali testy v čo najlepších podmienkach.

Upozorňujeme, že ďalšie testy, napríklad pohovory, organizujú priamo náborové útvary. V prípade potreby osobitných úprav v tejto fáze prijímacích testov o tom informujte príslušné náborové útvary hneď po tom, čo vám bola doručená pozvánka na prijímacie testy. Upozorňujeme, že úrad EPSO náborovým útvarom neposkytuje žiadne informácie týkajúce sa vášho stavu a osobitných potrieb.