Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Aký typ vzdelania a kvalifikácie potrebujem?

Question categories:

Minimálne požiadavky na vzdelanie sa líšia v závislosti od konkrétnych profilov.

Všeobecne:

  • pre všetky pozície, pre ktoré nie je potrebné vysokoškolské vzdelanie (asistenti/funkčné skupiny II, III), sa vyžaduje (aspoň) ukončené stredoškolské vzdelanie,
  • pre všetky pozície, pre ktoré je potrebné vysokoškolské vzdelanie (administrátori/funkčná skupina IV), sa vyžaduje aspoň ukončené vysokoškolské vzdelanie (v trvaní aspoň troch rokov).

Podrobné informácie o požiadavkách na vzdelanie požadovaných pre konkrétny profil sú uvedené v oznámení o výberovom konaní alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu. Prečítajte si príklady druhov kvalifikácie, ktoré akceptujeme.