Skočiť na hlavný obsah

Prečo nemôžem nahrať podporné dokumenty?

Môžete nahrať podporné dokumenty týkajúce sa niektorej z týchto 4 kategórií:

  1. národný preukaz totožnosti alebo cestovný pas,
  2. vzdelanie a odborná príprava,
  3. odborná prax,
  4. iné dokumenty.

V kategóriách 1, 2 a 4 môžete nahrať najviac 20 súborov a v kategórii 3 najviac 50 súborov.

Každý súbor môže mať najviac 2 MB a musí byť vo formáte PDF, TIFF alebo JPG. Žiadne iné formáty súborov nie sú podporované.

V prípade chybového hlásenia je vhodné, aby ste svoj dokument premenovali: pred príponou súboru (pdf, tiff, jpg) použite len jednu bodku (.) a v názve súboru sa vyhýbajte špeciálnym znakom (_-/ atď.) alebo medzerám.