Skočiť na hlavný obsah

Ako mám nahrať/pripojiť podporné dokumenty?

Najneskôr deň pred testovaním v hodnotiacom centre musíte predložiť naskenované kópie svojich relevantných dokumentov na účely preukázania informácií uvedených vo vašej prihláške. Tieto dokumenty musíte:

A. nahrať do svojho používateľského konta EPSO,
B. pripojiť k svojej prihláške.

Ďalšie informácie o podporných dokumentoch, ktoré majú byť nahraté, možno nájsť vo všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania, ktoré sú pripojené k výzve na súťaž.

A. Nahratie dokumentov do vášho používateľského konta EPSO

Najskôr kliknutím na tlačidlo „Nahrať podporné dokumenty“ nahrajte naskenované kópie dokumentov do svojho používateľského konta EPSO.

Relevantné podporné dokumenty sa môžu vzťahovať na niektorú z týchto 4 kategórií:

  1. národný preukaz totožnosti alebo cestovný pas,
  2. vzdelanie a odborná príprava,
  3. odborná prax,
  4. iné dokumenty.

V kategóriách 1, 2 a 4 môžete nahrať najviac 20 súborov a v kategórii 3 najviac 50 súborov (jeden súbor môže mať najviac 2 MB).

Dokumenty musia byť vo formátoch PDF, TIFF alebo JPG. Žiadne iné formáty súborov nie sú podporované.

V prípade chybového hlásenia je vhodné, aby ste svoj dokument premenovali: pred príponou súboru (pdf, tiff, jpg) použite len jednu bodku (.) a v názve súboru sa vyhýbajte špeciálnym znakom (_-/ atď.) alebo medzerám. 

Nahraný dokument si možno prezrieť tak, že kliknete na ikonu Zobraziť (v tvare oka), a dokument možno vymazať kliknutím na ikonu odpadkového koša. Vymazať možno len dokument, ktorý ste k prihláške zatiaľ nepripojili, ako aj dokument, ktorý už k prihláške pripojený nie je.

B. Pripojenie dokumentov k vašej prihláške

Keď ste dokumenty nahrali do svojho používateľského konta EPSO, musíte tie, ktoré sú relevantné, pripojiť k svojej prihláške kliknutím na tlačidlo „Pripojiť podporné dokumenty“, ktoré sa nachádza pri každej prihláške na karte „Prihláška(-y)“ vo vašom používateľskom konte EPSO.

Kliknutím na tlačidlo „Pripojiť podporné dokumenty“ sa zobrazí zoznam podporných dokumentov nahratých do vášho používateľského konta EPSO. Dokumenty sú zoskupené podľa „typu súboru“ (4 kategórie) a abecedne sú zoradené pod položkou „Zobraziť názov“. Môžete vykonať tieto úkony:

  1. zobraziť (náhľad) dokument (tvar oka),
  2. pripojiť dokument (tvar reťaze),
  3. zrušiť pripojenie všetkých dokumentov (Všetky v hornej časti),
  4. zrušiť pripojenie dokumentu (tvar prerušenej reťaze).

Po vykonaní potrebných úkonov sa kliknutím na tlačidlo „Späť“ vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Podporné dokumenty sa nezašlú náborovým útvarom.