Skočiť na hlavný obsah

Kedy mám predložiť diplomy a dokumenty na preukázanie svojej odbornej praxe?

Naskenované kópie svojich relevantných dokumentov na preukázanie informácií uvedených v prihláške alebo prihláškach nahrávajú len uchádzači pozvaní na test alebo testy v hodnotiacom centre. Tieto dokumenty sa v zásade musia nahrať najneskôr deň pred testovaním ústnou formou v hodnotiacom centre.

Uchádzači vo výberových konaniach pre zmluvných zamestnancov (CAST/P) neprepájajú podporné dokumenty s prihláškami do CAST/P.