Skočiť na hlavný obsah

Čo mám robiť, ak počas testovania monitorovaného na diaľku nastane technický alebo organizačný problém, ktorý by mohol ovplyvniť môj test/výkon?

Ak sa počas testovania monitorovaného na diaľku vyskytne problém, postupujte takto:

  • upozornite dohliadajúceho pracovníka prostredníctvom funkcie LIVE PROCTOR (v čase testu) alebo pracovníka spoločnosti Prometric prostredníctvom chatového odkazu na nutnosť vyriešenie problému a požiadajte ho, aby bol problém písomne zaprotokolovaný A
  • písomne to do troch kalendárnych dní po absolvovaní testu oznámte úradu EPSO prostredníctvom online kontaktného formulára, v ktorom tento problém stručne opíšete. Povinnosť informovať úrad EPSO sa uplatňuje vo všetkých prípadoch (vrátane prípadov, keď zmluvný partner úradu zabezpečuje následné opatrenia).