Skočiť na hlavný obsah

Môžem absolvovať testy monitorované na diaľku?

Zavedením testov monitorovaných na diaľku v kombinácii s klasickým testovaním v testovacích centrách začal úrad EPSO organizovať počítačové testy, pričom uchádzači si vo väčšine prípadov môžu vybrať uprednostňovanú možnosť. Niektoré testy však (zatiaľ) nemožno uskutočniť tak, aby boli monitorované na diaľku, a uchádzači ich musia absolvovať v jednom z testovacích centier. Ak je táto možnosť k dispozícii aj pre dané výberové konanie, budeme účastníkov o tom informovať prostredníctvom príslušnej internetovej stránky daného výberového konania. Podrobné a úplné informácie sa uchádzačom poskytnú s dostatočným predstihom pred testovaním, a to prostredníctvom používateľského konta EPSO.

Ak mávate časté problémy s internetovým pripojením, odporúča sa, aby ste testy absolvovali v testovacom centre.

Upozorňujeme, že uchádzači si môžu rezervovať len jeden spôsob testovania – na diaľku alebo v testovacom centre. Zmena spôsobu testovania je povolená len počas rezervačného obdobia a závisí od dostupnosti testovacieho centra.