Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Aké sú hlavné pokyny týkajúce sa prihlášok do výberových konaní EPSO?

 • Pred začatím vypĺňania prihlášky sa uistite, či sú všetky údaje vo vašom používateľskom konte EPSO aktuálne.
 • Prečítajte si oznámenie o výberovom konaní/výzvu na vyjadrenie záujmu a Všeobecné pravidlá platné pre verejné výberové konania/Všeobecné pravidlá platné pre výber zmluvných zamestnancov, aby ste sa uistili, že spĺňate všetky podmienky účasti na výberovom konaní.
 • Odkaz na prihlášku nájdete na webovom sídle Kariéra v EÚ po začiatku lehoty na registráciu.
 • Vyplnenie prihlášky je veľmi prácne. Na tento účel si preto vyčleňte dostatok času. Potvrdenie prihlášky pred stanoveným termínom je v celom rozsahu vo vašej zodpovednosti.
 • Pred potvrdením prihlášky skontrolujte obsah jej jednotlivých kariet. Potvrdenú prihlášku už nemožno meniť. 
 • Prihlášku treba vyplniť v jazyku uvedenom v oznámení/vo výzve.
 • Niektoré formuláre prihlášky sú v súčasnosti k dispozícii len v angličtine, vo francúzštine a v nemčine. Jednotlivé označenia/komponenty vo všetkých úradných jazykoch EÚ nájdete v tejto tabuľke.
 • Uveďte, ak je na účely testov potrebné prijať akékoľvek osobitné opatrenia. Informácie sú dostupné aj na webovom sídle úradu EPSO. Ak s online prihláškou potrebujete pomoc, bezodkladne nás kontaktujte.
 • Kopírovať a vkladať text by ste mali len z čisto textového súboru (.txt) pomocou jednoduchého textového procesora (napr. Notepad vo Windows, TextEdit v Mac OS X), aby ste sa vyhli vloženiu nepotrebných medzier alebo nekompatibilných znakov.
 • Na pohyb medzi jednotlivými kartami prihlášky a jednotlivými prihláškami vo vašom konte EPSO nepoužívajte tlačidlá prehliadača „dopredu“ a „späť“ (napríklad ak chcete prejsť na údaje z vašich predošlých prihlášok), ale navigačné tlačidlá na stránke.
 • Systémy EPSO podporujú väčšinu najbežnejšie používaných internetových prehliadačov. V prípade ťažkostí skúste najskôr zmeniť prehliadač. Ak problém pretrváva, kontaktujte nás. Vypĺňanie prihlášky na mobile sa neodporúča.
 • Keď začnete prihlášku vypĺňať, dostanete číslo prihlášky. Toto číslo uvádzajte v každej korešpondencii s úradom EPSO.
 • Uchádzači budú v neskoršej fáze výberového konania (zvyčajne spolu s pozvánkou do hodnotiaceho centra) vyzvaní, aby na preukázanie svojich vyhlásení vo formulári prihlášky nahrali dokumenty.
 • Je možné, že otázky zaslané kontaktnej službe EPSO pre uchádzačov počas posledných dní lehoty na podávanie prihlášok nebudú zodpovedané pred uplynutím lehoty na podávanie prihlášok.