Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Iné

  • Dočasný agentúrny zamestnanec

Pracovné agentúry zamestnávajú dočasných agentúrnych zamestnancov, ktorí v inštitúciách EÚ plnia pracovné úlohy v rámci časovo obmedzeného obdobia. Tieto osoby nie sú zamestnancami EÚ.

Do pracovnej náplne dočasných agentúrnych zamestnancov spadajú rôzne manuálne, technické a iné špecifické úlohy.

Agentúry v Bruseli

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Brusel
Tel.: +32 2 643 4790
E-mail: inhouse_1230@randstad.be
Webové sídlo: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Brusel
Tel.: +32 2 212 1920
E-mail: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Brusel
Tel.: +32 2 513 14 14
E-mail: publicsector@daoust.be
Webové sídlo: www.daoust.be

 

Agentúry v Luxemburgu

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxembursko

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxembursko

 

  • Odborníci pre EÚ

Odborníci v oblasti politiky EÚ sa môžu zaregistrovať v databáze odborníkov, ktorú spravujú inštitúcie alebo agentúry EÚ.

Registrovaní odborníci sa potom môžu podľa potreby prijať na konkrétne úlohy.

Zistite, ako sa stať odborníkom pre Európsku komisiu.

Pozrite si aj Informačnú službu Spoločenstva pre výskum a vývoj (CORDIS).

 

  • Parlamentní asistenti

Parlamentní asistenti pracujú priamo s poslancami Európskeho parlamentu. Ich pomoc spočíva v plnení veľkého počtu úloh súvisiacich s prácou poslancov. Miestami výkonu práce sú Brusel, Štrasburg či Luxemburg.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Európskeho parlamentu.

Na webových stránkach politických skupín Európskeho parlamentu sú uverejnené informácie o osobitných náborových konaniach týchto politických skupín.

 

  • Externí lingvisti

V inštitúciách EÚ je kariéra externých pracovníkov dostupná pre prekladateľov a tlmočníkov.

Ak máte záujem pracovať ako externý prekladateľ:

Ak máte záujem pracovať ako externý tlmočník pre Európsku komisiu, Európsky parlament alebo Európsky súdny dvor, pozrite si webovú stránku o tlmočení pre európske inštitúcie.

 

  • Pracovníci údržby a stravovacích zariadení

Pracovníci údržby a stravovacích zariadení sa prijímajú prostredníctvom externých zmluvných spoločností.

Zákazky sa zadávajú na základe postupu verejného obstarávania.

Viac informácií nájdete na stránke venovanej financovaniu a verejným súťažiam EÚ.