Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC)

Úrad BEREC je agentúra EÚ na podporu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) pri plnení jeho poslania, ktorým je zabezpečiť jednotné vykonávanie európskeho regulačného rámca pre elektronické komunikácie.