Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA)

Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) nahradila s účinnosťou od 1. apríla 2021 Výkonnú agentúru pre inovácie a siete (INEA). Jej poslaním je podporovať zainteresované strany pri plnení Európskej zelenej dohody, a to prostredníctvom vysokokvalitného riadenia programov, ktoré pomáha realizovať projekty prispievajúce k dekarbonizácii a udržateľnému rastu. CINEA realizuje časti programov financovania EÚ v oblasti dopravy, energetiky a klímy; pokiaľ ide o finančné výhľady na roky 2021 – 2027, agentúra rozšírila svoje portfólio programov, pričom sa výrazne zameriava na prioritu Európskej komisie týkajúcu sa Zelenej dohody.

Location
Brusel (Belgicko)