Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Rada Európskej únie

Vládni ministri jednotlivých krajín EÚ sa stretávajú v Rade sídliacej v Bruseli, aby prediskutovali, zmenili alebo prijali zákony a koordinovali politiky. Ministri majú právomoc zaviazať svoje vlády k opatreniam dohodnutým na stretnutiach. Rada je spolu s Európskym parlamentom hlavným rozhodovacím orgánom EÚ.

Rada Európskej únie vo všeobecnosti prijíma zamestnancov prostredníctvom verejných výberových konaní alebo súťaží. Tie na medziinštitucionálnej úrovni organizuje Európsky úrad pre výber pracovníkov. Rada Európskej únie niekedy zamestnáva dočasných zamestnancov v rámci plánu zmluvných alebo dočasných zamestnancov. Platí to pre všetky inštitúcie.

Location
Brusel (Belgicko)