Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

(ECHA) Európska chemická agentúra

Európska chemická agentúra (ECHA) je hnacou silou v oblasti uplatňovania základných právnych predpisov EÚ týkajúcich sa chemických látok na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia, ako aj v oblasti inovácií a konkurencieschopnosti. ECHA pomáha spoločnostiam plniť požiadavky stanovené právnymi predpismi, presadzuje bezpečné používanie chemických látok, poskytuje informácie o chemických látkach a venuje osobitú pozornosť nebezpečným chemickým látkam.

Location
Helsinki (Fínsko)