Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

(EDA) Európska obranná agentúra

EDA podporuje členské štáty a Radu v ich úsilí o zlepšenie európskeho obranného potenciálu v oblasti krízového riadenia a podporuje politiku Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky v súčasnosti a v rámci budúceho vývoja.

Location
Brusel (Belgicko)