Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) sídli v Bruseli, je poradným orgánom EÚ a tvorený zástupcami organizácií zamestnancov a zamestnávateľov a iných záujmových skupín. Vydáva stanoviská pre Európsku komisiu, Radu Európskej únie a Európsky parlament k otázkam týkajúcim sa EÚ.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vo všeobecnosti prijíma zamestnancov prostredníctvom verejných výberových konaní alebo súťaží. Tie na medziinštitucionálnej úrovni organizuje Európsky úrad pre výber pracovníkov. EHSV niekedy zamestnáva dočasných zamestnancov v rámci plánu zmluvných alebo dočasných zamestnancov. Platí to pre všetky inštitúcie.

Location
Brusel (Belgicko)