Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

(EFCA) Európska agentúra pre kontrolu rybárstva

Európska agentúra na kontrolu rybného hospodárstva bola vytvorená s cieľom presadzovať najvyššie spoločné štandardy kontroly, inšpekcií a dohľadu v rámci spoločnej rybárskej politiky.

Location
Vigo (Španielsko)