Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Inštitúcie EÚ

Inštitúcie EÚ tvoria základ systému EÚ. Boli zriadené vládami členských štátov, aby im pomáhali dosahovať ciele stanovené v zakladajúcich zmluvách, a sú hlavnými rozhodovacími orgánmi Európskej únie.

Úrad EPSO vyberá uchádzačov pre tieto inštitúcie EÚ: Európsky parlament, Európska rada, Rada Európskej únie, Európska komisia, Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ), Európsky dvor audítorov (EDA), Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV), Európsky výbor regiónov (VR), európsky ombudsman, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS).

Location
Brusel (Belgicko)
Luxemburg (Luxembursko)