Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

(EU-LISA) Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

EU-LISA je agentúra EÚ na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov, ktorá začala svoju činnosť v decembri 2012. Plní úlohy prevádzkového riadenia pre Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II), Vízového informačného systému (VIS) a systému EURODAC. Hlavná operačná úloha bude spočívať v zabezpečení toho, aby tieto systémy fungovali 24 hodín denne a sedem dní v týždni.

Location
Tallinn (Estónsko)