Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

(EU-RAIL) Spoločný podnik pre európske železnice

Spoločný podnik pre európske železnice (EU-RAIL) je verejno-súkromné partnerstvo medzi Európskou úniou a železničným sektorom, ktoré bolo zriadené s cieľom prispievať k politickým prioritám Európskej únie a konkrétnejšie k stratégii pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu.

EU-RAIL je právnym a univerzálnym nástupcom spoločného podniku Shift2Rail (S2R) a jeho štruktúra pozostáva z dvoch hlavných pilierov: inovačného piliera a systémového piliera, ktoré dopĺňa skupina pre zavádzanie. Jeho cieľom je dosiahnuť ambicióznu transformáciu železničnej dopravy s inovačnými riešeniami, ktoré by sa mali začať zavádzať do prevádzkového prostredia v horizonte rokov 2025 – 2026.

V období od roku 2016 (zriadenie S2R) do roku 2031 EU-RAIL zrealizuje výskumné a inovačné činnosti v celkovej hodnote 2,2 mld. eur.

Location
Brusel (Belgicko)