Skočiť na hlavný obsah

Európsky výbor regiónov

Európsky výbor regiónov so sídlom v Bruseli je poradný orgán EÚ, ktorý tvoria zástupcovia všetkých členských štátov EÚ volení na miestnej a regionálnej úrovni. Členstvo vo Výbore regiónov im umožňuje vymieňať si názory na právne predpisy EÚ, ktoré majú priamy vplyv na regióny a mestá.

Na prijatie do zamestnania ako úradník Výboru regiónov musíte úspešne absolvovať výberové konanie, ktoré na medziinštitucionálnej úrovni organizuje Európsky úrad pre výber pracovníkov. Európsky výbor regiónov zamestnáva aj dočasných alebo zmluvných zamestnancov. Zamestnanci miestnych, regionálnych a vnútroštátnych orgánov alebo medzivládnych organizácií sa taktiež môžu uchádzať o pozície vyslaných národných expertov.

Location
Brusel (Belgicko)