Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Európsky investičný fond (EIF)

Európsky investičný fond (EIF) patrí do skupiny Európskej investičnej banky. Jeho hlavným poslaním je podporovať mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP) v Európe tým, že im pomáha získať prístup k financovaniu. Tento fond navrhuje a rozvíja modely rizikového a rastového kapitálu, poskytovania záruk, ako aj nástrojov mikrofinancovania, ktoré sa osobitne zameriavajú na tento segment trhu. V tejto úlohe EIF posilňuje ciele EÚ v oblasti podpory inovácií, výskumu a vývoja, podnikania, rastu a zamestnanosti.

Location
Luxemburg (Luxembursko)