Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Spoločný podnik Globálne zdravie EDCTP3

Spoločný podnik Globálne zdravie EDCTP3 je verejno-súkromné partnerstvo medzi Európskou úniou a združením EDCTP, ktoré zoskupuje niekoľko európskych a afrických krajín. Je nástupcom programov partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania (EDCTP). Cieľom tohto partnerstva je urýchlenie klinického vývoja nových alebo vylepšených zdravotníckych technológií na identifikáciu, liečbu a prevenciu infekčných chorôb súvisiacich s chudobou a zanedbávaných infekčných chorôb vrátane nových či opätovne sa vyskytujúcich infekčných chorôb. Spoločný podnik Globálne zdravie EDCTP3 financuje aj činnosti zamerané na budovanie výskumných kapacít v Afrike, podporu kariéry výskumných pracovníkov a posilňovanie a vnútroštátnych systémov výskumu v oblasti zdravia.

Spoločný podnik Globálne zdravie EDCTP3 bol zriadený na obdobie do konca roku 2031 a disponuje rozpočtom vo výške 1,6 mld. eur.

Location
Brusel (Belgicko)