Skočiť na hlavný obsah

Uzavreté výberové konania

Na tejto stránke nájdete informácie o uzavretých výberových konaniach, ktoré boli uverejnené od apríla 2016

Informácie o výberových konaniach uverejnených pred týmto dátumom nájdete na stránke týkajúcej sa výberových konaní uverejnených pred aprílom 2016

Pracovné zaradenie Referencia
Právnici lingvisti pre švédsky jazyk (SV) EPSO/AD/337/16
Právnici lingvisti pre maltský jazyk (MT) EPSO/AD/336/16
Právnici lingvisti pre litovský jazyk (LT) EPSO/AD/335/16
Právnici lingvisti pre taliansky jazyk (IT) EPSO/AD/334/16
Právnici lingvisti pre grécky jazyk (EL) EPSO/AD/333/16
Právnici lingvisti pre španielsky jazyk (ES) EPSO/AD/332/16
Administrátori – Bezpečnosť IKT EPSO/AD/331/16 - 4
Prekladatelia pre litovský jazyk EPSO/AD/328/16 - LT
Prekladatelia pre írsky jazyk EPSO/AD/326/16 - GA
Prekladatelia – dánsky jazyk EPSO/AD/325/16 - DA
Vyšetrovatelia: clá a obchod, tabak a falšovaný tovar EPSO/AD/323/16
Vyšetrovatelia: výdavky EÚ, boj proti korupcii EPSO/AD/323/16
Administrátori v oblasti auditu EPSO/AD/322/16 - AD7
Inšpektori jadrovej bezpečnosti EPSO/AST/149/21
Bezpečnostní asistenti – Bezpečnosť informácií a dokumentov EPSO/AST/147/19 - 3
Bezpečnostní asistenti – Technická bezpečnosť EPSO/AST/147/19 - 2
Bezpečnostní asistenti – Bezpečnostné operácie EPSO/AST/147/19 - 1
Asistenti v oblasti archivárstva/správy záznamov EPSO/AST/145/18
Konferenční operátori EPSO/AST-SC/09/19
Parlamentní zriadenci EPSO/AST-SC/08/19 - SC 2
Parlamentní zriadenci EPSO/AST-SC/08/19 - SC 1
Ozbrojení príslušníci bezpečnostných a ochranných služieb EPSO/AST-SC/07/18 - SC 2
Ozbrojení príslušníci bezpečnostných a ochranných služieb EPSO/AST-SC/07/18 - SC 1
Administrátori v oblasti udržateľného poľnohospodárstva a rozvoja vidieka EPSO/AD/389/21
Právnici lingvisti pre írsky jazyk (GA) EPSO/AD/386/21
Administrátori v oblasti európskeho práva EPSO/AD/381/20
Administrátori v oblasti medzinárodnej spolupráce a riadenia pomoci krajinám mimo EÚ EPSO/AD/380/19 - AD9
Administrátori v oblasti medzinárodnej spolupráce a riadenia pomoci krajinám mimo EÚ EPSO/AD/380/19 - AD7
Právnici lingvisti pre chorvátsky jazyk (HR) EPSO/AD/378/20
Právnici lingvisti pre dánsky jazyk (DA) EPSO/AD/375/20
Administrátori v oblasti ochrany euromincí pred falšovaním EPSO/AD/374/19 - 5
Administrátori v oblasti finančných pravidiel, ktoré sa vzťahujú na rozpočet EÚ EPSO/AD/374/19 - 4
Administrátori v oblasti práva hospodárskej a menovej únie EPSO/AD/374/19 - 3
Administrátori v oblasti finančného práva EPSO/AD/374/19 - 2
Administrátori v oblasti práva hospodárskej súťaže EPSO/AD/374/19 - 1
Administrátori s vysokoškolským diplomom EPSO/AD/373/19
Administrátori v oblasti auditu EPSO/AD/372/19 - AD 7
Administrátori v oblasti auditu EPSO/AD/372/19 - AD 5
Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – jadrový výskum a vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky EPSO/AD/371/19 - 6
Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – správa vedeckých poznatkov a komunikácia v tejto oblasti EPSO/AD/371/19 - 5
Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – vývoj aplikácií pre využitie vo vesmíre, v telekomunikáciách a pri diaľkovom snímaní EPSO/AD/371/19 - 4
Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – modelovanie politických opatrení EPSO/AD/371/19 - 3
Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – aplikácie dátových vied EPSO/AD/371/19 - 2
Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – kvantitatívne a kvalitatívne posudzovanie/hodnotenie vplyvu politických opatrení EPSO/AD/371/19 - 1
Odborníci na právny výskum – Právnici – Poľské právo (PL) EPSO/AD/370/19 - AD7
Odborníci na právny výskum – Právnici – Poľské právo (PL) EPSO/AD/370/19 - AD5
Odborníci na právny výskum – Právnici – Lotyšské právo (LV) EPSO/AD/369/19 - AD7
Odborníci na právny výskum – Právnici – Lotyšské právo (LV) EPSO/AD/369/19 - AD5
Odborníci na právny výskum – Právnici – Talianske právo (IT) EPSO/AD/368/19 - AD7
Odborníci na právny výskum – Právnici – Talianske právo (IT) EPSO/AD/368/19 - AD5