Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Uzavreté výberové konania

Na tejto stránke nájdete informácie o uzavretých výberových konaniach, ktoré boli uverejnené od apríla 2016

Informácie o výberových konaniach uverejnených pred týmto dátumom nájdete na stránke týkajúcej sa výberových konaní uverejnených pred aprílom 2016

Pracovné zaradenie Referencia
Odborníci na právny výskum – Právnici – Maďarské právo (HU) EPSO/AD/367/19 - AD7
Odborníci na právny výskum – Právnici – Maďarské právo (HU) EPSO/AD/367/19 - AD5
Odborníci na právny výskum – Právnici – Grécke právo (EL) EPSO/AD/366/19 - AD7
Odborníci na právny výskum – Právnici – Grécke právo (EL) EPSO/AD/366/19 - AD5
Odborníci na právny výskum – Právnici – Cyperské právo (CY) EPSO/AD/365/19 - AD7
Odborníci na právny výskum – Právnici – Cyperské právo (CY) EPSO/AD/365/19 - AD5
Bezpečnostní úradníci – Bezpečnosť informácií a dokumentov EPSO/AD/364/19 - 3
Bezpečnostní úradníci – Technická bezpečnosť EPSO/AD/364/19 - 2
Bezpečnostní úradníci – Bezpečnostné operácie EPSO/AD/364/19 - 1
Administrátori v oblasti daní EPSO/AD/363/18 - 2
Administrátori v oblasti ciel EPSO/AD/363/18 - 1
Administrátori v oblasti archivárstva/správy záznamov EPSO/AD/362/18
Prekladatelia pre írsky jazyk EPSO/AD/361/18
Administrátori v oblasti auditu EPSO/AD/322/16 - AD5
Asistenti – Infraštruktúra IT a cloud COM/TA/AST/02/20 - 6
Asistenti – Bezpečnosť IKT COM/TA/AST/02/20 - 5
Asistenti – Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie COM/TA/AST/02/20 - 4
Asistenti – Analýza údajov a dátová veda COM/TA/AST/02/20 - 3
Asistenti – Pokročilá technológia: Vysokovýkonná výpočtová technika COM/TA/AST/02/20 - 1
Prekladatelia – fínsky jazyk COM/TA/AD/03/21
Prekladatelia pre írsky jazyk COM/TA/AD/03/20
Prekladatelia pre nemecký jazyk COM/TA/AD/02/21
Administrátori – infraštruktúra IT a cloud COM/TA/AD/01/20 - 6
Administrátori – Bezpečnosť IKT COM/TA/AD/01/20 - 5
Administrátori – Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie COM/TA/AD/01/20 - 4
Administrátori – Analýza údajov a dátová veda COM/TA/AD/01/20 - 3
Administrátori – Pokročilá technológia: Kvantové technológie COM/TA/AD/01/20 - 2
Administrátori – Pokročilá technológia: Vysokovýkonná výpočtová technika COM/TA/AD/01/20 - 1