Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Vedúci(-a) úseku

Domain(s)
Hospodárstvo, financie a štatistika
Referencia
HaDEA-EXT/AD/2022/13 HoS Operational Finance
Deadline
07/10/2022- 23:45
Miesto(-a): 
Brusel (Belgicko)

Trieda: 
AD 7

Druh zmluvy