Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

V súčasnosti prebieha

Tu nájdete aktualizované informácie (harmonogramy, súvisiace dokumenty atď.) o prebiehajúcich výberových konaniach, ktoré riadi úrad EPSO. 

Pracovné zaradenie Referencia
Vyšetrovatelia – Vyšetrovania a operácie týkajúce sa boja proti podvodom v oblasti ciel a obchodu, tabaku a falšovaného tovaru EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 7)
Experti – Vyšetrovania a operácie týkajúce sa boja proti podvodom v oblasti ciel a obchodu, tabaku a falšovaného tovaru EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 9)
Administrátori v oblasti digitálnej forenznej analýzy EPSO/AD/395/21 - 1
Administrátori v oblasti operačnej a strategickej analýzy EPSO/AD/395/21 - 2
Pomocní laboratórni pracovníci EPSO/AST-SC/11/21
Audiovizuálni a konferenční technici EPSO/AST/150/21 - 1
Stavební technici EPSO/AST/150/21 - 2
Laboratórni technici EPSO/AST/150/21 - 3
Administrátori v oblasti ochrany údajov EPSO/AD/393/21
Administrátori so špecializáciou na tvorbu politík a práva v oblasti zdravia EPSO/AD/392/21 - 1
Administrátori so špecializáciou na tvorbu politík a práva v oblasti bezpečnosti potravín EPSO/AD/392/21 - 2
Administrátori so špecializáciou na audit, inšpekcie a hodnotenia v oblasti zdravia a bezpečnosti potravín EPSO/AD/392/21 - 3
Odborníci na technickú podporu štrukturálnych reforiem členských štátov EPSO/AD/391/21 - 1
Odborníci na schengenské acquis EPSO/AD/391/21 - 2
Administrátori pre politiku v oblasti chemických látok EPSO/AD/390/21
Korektori/jazykoví redaktori – gréčtina (EL) EPSO/AST/148/21 - EL
Korektori/jazykoví redaktori – španielčina (ES) EPSO/AST/148/21 - ES
Korektori/jazykoví redaktori – estónčina (ET) EPSO/AST/148/21 - ET
Korektori/jazykoví redaktori – írčina (GA) EPSO/AST/148/21 - GA
Korektori/jazykoví redaktori – taliančina (IT) EPSO/AST/148/21 - IT
Korektori/jazykoví redaktori – portugalčina (PT) EPSO/AST/148/21 - PT
Právnici lingvisti pre bulharský jazyk (BG) EPSO/AD/383/21
Právnici lingvisti pre český jazyk (CS) EPSO/AD/384/21
Právnici lingvisti pre francúzsky jazyk (FR) EPSO/AD/385/21
Právnici lingvisti pre maďarský jazyk (HU) EPSO/AD/387/21
Právnici lingvisti pre poľský jazyk (PL) EPSO/AD/388/21
Prekladatelia – dánsky jazyk COM/TA/AD/01/21
Prekladatelia – švédsky jazyk COM/TA/AD/04/21
Administrátori v oblasti vonkajších vzťahov EPSO/AD/382/20 - AD5
Administrátori v oblasti vonkajších vzťahov EPSO/AD/382/20 - AD7
Sekretári EPSO/AST-SC/10/20 - SC 1
Sekretári EPSO/AST-SC/10/20 - SC 2
Právnici lingvisti pre grécky jazyk (EL) EPSO/AD/376/20
Právnici lingvisti pre francúzsky jazyk (FR) EPSO/AD/377/20
Právnici lingvisti pre poľský jazyk (PL) EPSO/AD/379/20