Skočiť na hlavný obsah

V súčasnosti prebieha

Tu nájdete aktualizované informácie (harmonogramy, súvisiace dokumenty atď.) o prebiehajúcich výberových konaniach, ktoré riadi úrad EPSO. 

Pracovné zaradenie Referencia
Administrátori v oblasti európskeho práva EPSO/AD/381/20
Korektori/jazykoví redaktori – španielčina (ES) EPSO/AST/148/21 - ES
Vyšetrovatelia – Vyšetrovania a operácie týkajúce sa boja proti podvodom v oblasti výdavkov EÚ a boja proti korupcii EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 7)
Jazykoví asistenti – poľština (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Administrátori v oblasti vonkajších vzťahov EPSO/AD/382/20 - AD5
Korektori/jazykoví redaktori – gréčtina (EL) EPSO/AST/148/21 - EL
Administrátori v oblasti operačnej a strategickej analýzy EPSO/AD/395/21 - 2
Jazykoví asistenti – holandčina (NL) EPSO/AST/152/22 - NL
Administrátori v oblasti vonkajších vzťahov EPSO/AD/382/20 - AD7
Administrátori pre politiku v oblasti chemických látok EPSO/AD/390/21
Administrátori v oblasti digitálnej forenznej analýzy EPSO/AD/395/21 - 1
Jazykoví asistenti – taliančina (IT) EPSO/AST/152/22 - IT
Odborníci na schengenské acquis EPSO/AD/391/21 - 2
Administrátori v oblasti námorných záležitostí a rybárstva EPSO/AD/397/21
Jazykoví asistenti – chorvátčina (HR) EPSO/AST/152/22 - HR
Odborníci na technickú podporu štrukturálnych reforiem členských štátov EPSO/AD/391/21 - 1
Právnici lingvisti pre írsky jazyk (GA) EPSO/AD/396/21
Jazykoví asistenti – estónčina (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Administrátori so špecializáciou na audit, inšpekcie a hodnotenia v oblasti zdravia a bezpečnosti potravín EPSO/AD/392/21 - 3
Administrátori – Bezpečnosť IKT EPSO/AD/398/22 - 5
Experti v oblasti vesmíru EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Administrátori so špecializáciou na tvorbu politík a práva v oblasti bezpečnosti potravín EPSO/AD/392/21 - 2
Administrátori – návrh, vývoj/konfigurácia, testovanie, prevádzka a údržba aplikácií IT a hotových riešení; správa údajov, analýza údajov a umelá inteligencia EPSO/AD/398/22 - 4
Administrátori v oblasti vesmíru EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Právnici lingvisti pre bulharský jazyk (BG) EPSO/AD/383/21
Administrátori so špecializáciou na tvorbu politík a práva v oblasti zdravia EPSO/AD/392/21 - 1
Administrátori – správa IT a dát, riadenie programov/portfólia a projektov, kancelária projektového riadenia (PMO), obchodná a podniková architektúra. EPSO/AD/398/22 - 3
Experti v oblasti obranného priemyslu EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Právnici lingvisti pre poľský jazyk (PL) EPSO/AD/388/21
Administrátori v oblasti ochrany údajov EPSO/AD/393/21
Administrátori – Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie EPSO/AD/398/22 - 2
Administrátori v oblasti obranného priemyslu EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7)
Právnici lingvisti pre maďarský jazyk (HU) EPSO/AD/387/21
Pomocní laboratórni pracovníci EPSO/AST-SC/11/21
Administrátori – infraštruktúra, cloud, siete a midlvér IKT EPSO/AD/398/22 - 1
Právnici lingvisti pre francúzsky jazyk (FR) EPSO/AD/385/21
Laboratórni technici EPSO/AST/150/21 - 3
Asistenti – infraštruktúra, cloud, siete a midlvér IKT EPSO/AST/151/22 - 1
Právnici lingvisti pre poľský jazyk (PL) EPSO/AD/379/20
Právnici lingvisti pre český jazyk (CS) EPSO/AD/384/21
Stavební technici EPSO/AST/150/21 - 2
Asistenti – Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie EPSO/AST/151/22 - 2
Právnici lingvisti pre francúzsky jazyk (FR) EPSO/AD/377/20
Korektori/jazykoví redaktori – taliančina (IT) EPSO/AST/148/21 - IT
Audiovizuálni a konferenční technici EPSO/AST/150/21 - 1
Asistenti – vývoj/konfigurácia, testovanie, prevádzka a údržba aplikácií IT a štandardných riešení; správa údajov, analýza údajov a umelá inteligencia EPSO/AST/151/22 - 3
Právnici lingvisti pre grécky jazyk (EL) EPSO/AD/376/20
Korektori/jazykoví redaktori – portugalčina (PT) EPSO/AST/148/21 - PT
Experti – Vyšetrovania a operácie týkajúce sa boja proti podvodom v oblasti ciel a obchodu, tabaku a falšovaného tovaru EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 9)
Asistenti – Bezpečnosť IKT EPSO/AST/151/22 - 4