Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Otvorené výberové konania

Hľadáte kariéru v EÚ?

Na tejto stránke si môžete prezerať kariérne príležitosti v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ vrátane všetkých výberových konaní, ktoré riadi EPSO: Výberové konania na pozície stálych úradníkov a „časovo neobmedzené výberové konania CAST“.

Ak si chcete nájsť kariéru v EÚ, na prehľadávanie kariérnych príležitostí môžete použiť náš „vyhľadávač“ na pravej strane tejto webovej stránky.

V časti „voľné pracovné miesta“ nájdete výber aktuálnych pracovných príležitostí. Úplný zoznam konkrétnych voľných pracovných miest nájdete na stránkach inštitúcií a orgánov EÚ venovaných kariére.

Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Administratíva / Ľudské zdroje (CAST Permanent) Ľudské zdroje FG II, FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Prekladatelia (CAST Permanent) Jazyky FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Financie (CAST Permanent) Hospodárstvo, financie a štatistika FG II, FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Politické záležitosti/politiky EÚ (CAST Permanent) Európska verejná správa FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Pedagogickí psychológovia (CAST Permanent) Podporný personál FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Sekretári/administratívni pracovníci (CAST Permanent) Podporný personál FG II Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Informačné a komunikačné technológie (CAST Permanent) Informačné technológie FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Manuálni a pomocní administratívni pracovníci (CAST Permanent) Podporný personál FG I Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Komunikácia (CAST Permanent) Komunikácia FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Korektori (CAST Permanent) Jazyky FG III Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Projektové/programové riadenie (CAST Permanent) Európska verejná správa FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Právo (CAST Permanent) Právo FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Personál v oblasti starostlivosti o deti (CAST Permanent) Podporný personál FG II Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Správa budov (CAST Permanent) Európska verejná správa FG II, FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Job vacancies
Stáli zamestnanci
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Riaditeľ Európska verejná správa AD 14 Európska komisia Brusel (Belgicko)
Tajomník/administratívny pracovník Podporný personál AST-SC 1, AST-SC 3 Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie Brusel (Belgicko)
Biznis analytik Hospodárstvo, financie a štatistika AD 6, AD 9 Európsky parlament Luxemburg (Luxembursko)
Pracovník ľudských zdrojov Ľudské zdroje AST 1, AST 2, AST 3, AST 4, AST 5, AST 6, AST 7, AST 8, AST 9 (EEA) Európska environmentálna agentúra Kodaň (Dánsko)
Zástupca generálneho riaditeľa Európska verejná správa AD 15 Európska komisia Brusel (Belgicko)
Zmluvní zamestnanci
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Pracovník IT služieb Informačné technológie FG IV Európska služba pre vonkajšiu činnosť Brusel (Belgicko)
Zmluvní zamestnanci Podporný personál N/A Súdny dvor Európskej únie Luxemburg (Luxembursko)
Pracovník pre prácu s údajmi Hospodárstvo, financie a štatistika FG IV (ESMA) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy Paríž (Francúzsko)
Projektový pracovník Podporný personál FG IV (EIT) Európsky inovačný a technologický inštitút Budapešť (Maďarsko)
Finančný asistent Hospodárstvo, financie a štatistika FG III Eurojust – Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach Haag (Holandsko)
Právny poradca Právo FG IV Európska služba pre vonkajšiu činnosť Brusel (Belgicko)
Agent - Podpora projektu Európska verejná správa FG III (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva Haag (Holandsko)
Agent - Podpora projektu Európska verejná správa FG III (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva Haag (Holandsko)
Poradca pre finančné inžinierstvo Hospodárstvo, financie a štatistika FG IV Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) Brusel (Belgicko)
Projektový poradca Európska verejná správa FG IV Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) Brusel (Belgicko)
PRÁVNIK Právo FG IV Európska komisia Brusel (Belgicko)
Finančný a kontraktačný úradník Hospodárstvo, financie a štatistika FG IV Európska komisia Brusel (Belgicko)
Business Intelligence poradca Informačné technológie FG IV Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) Brusel (Belgicko)
administratívny asistent
Podporný personál FG III (EEA) Európska environmentálna agentúra Kodaň (Dánsko)
finančný pracovník Hospodárstvo, financie a štatistika FG IV (EDA) Európska obranná agentúra Brusel (Belgicko)
Prevádzkovateľ GSMC Európska verejná správa FG IV (EUSPA) Agentúra Európskej únie pre vesmírny program Paríž (Francúzsko)
Samostatný referent Hospodárstvo, financie a štatistika N/A (EIB) Európska investičná banka Luxemburg (Luxembursko)
Senior Agent - Projektový manažment Európska verejná správa FG IV (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva Haag (Holandsko)
Asistent pre informácie a komunikáciu Komunikácia FG III Európska komisia Paríž (Francúzsko)
Referent pre financie Hospodárstvo, financie a štatistika FG IV (EIT) Európsky inovačný a technologický inštitút Budapešť (Maďarsko)
Špecialista na získavanie talentov (M/Ž) Ľudské zdroje FG IV (EBA) Európsky orgán pre bankovníctvo Paríž (Francúzsko)
Administratívny/-a pracovník/-čka – financie Hospodárstvo, financie a štatistika FG III (EIGE) Európsky inštitút pre rodovú rovnosť Vilnius, Litva
Projektový poradca/Vedecký pracovník Veda a výskum FG IV Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA) Brusel (Belgicko)
Programový manažér (M/Ž) Európska verejná správa FG IV Európska komisia Nikózia (Cyprus) no deadline for application
Výskumný/-á pracovník/-íčka Veda a výskum FG IV Joint Research Centre Brusel (Belgicko), Geel (Belgicko), Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko), Petten (Holandsko), Sevilla (Španielsko) no deadline for application
Dočasní zamestnanci
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Vedúci oddelenia európskej a medzinárodnej spolupráce (m/ž) Európska verejná správa AD 10 Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA) Valletta (Malta)
Úradník pre politiku Európska verejná správa AD 7 (ACER) Agentúra pre spoluprácu energetických regulačných orgánov Ľubľana (Slovinsko)
Vedúci pracovník pre verejné obstarávanie Podporný personál AD 7 (EU-LISA) Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Štrasburg (Francúzsko)
Účtovník Podporný personál AST 1, AST 3 Európska komisia Brusel (Belgicko)
GRAFICKÝ DIZAJNÉR Komunikácia AST 3 Inštitúcie EÚ Luxemburg (Luxembursko)
Úradník pre politiku - Trhové pravidlá Európska verejná správa AD 6 (ACER) Agentúra pre spoluprácu energetických regulačných orgánov Ľubľana (Slovinsko)

Otvorené výberové konania

Hľadáte kariéru v EÚ?

Na tejto stránke si môžete prezerať kariérne príležitosti v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ vrátane všetkých výberových konaní, ktoré riadi EPSO: Výberové konania na pozície stálych úradníkov a „časovo neobmedzené výberové konania CAST“.

Ak si chcete nájsť kariéru v EÚ, na prehľadávanie kariérnych príležitostí môžete použiť náš „vyhľadávač“ na pravej strane tejto webovej stránky.

V časti „voľné pracovné miesta“ nájdete výber aktuálnych pracovných príležitostí. Úplný zoznam konkrétnych voľných pracovných miest nájdete na stránkach inštitúcií a orgánov EÚ venovaných kariére.

Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Pracovné zaradenie: Pedagogickí psychológovia (CAST Permanent)
Domain(s):
Podporný personál
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Administratíva / Ľudské zdroje (CAST Permanent)
Domain(s):
Ľudské zdroje
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Správa budov (CAST Permanent)
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Korektori (CAST Permanent)
Domain(s):
Jazyky
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Sekretári/administratívni pracovníci (CAST Permanent)
Domain(s):
Podporný personál
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Prekladatelia (CAST Permanent)
Domain(s):
Jazyky
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Projektové/programové riadenie (CAST Permanent)
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Informačné a komunikačné technológie (CAST Permanent)
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Financie (CAST Permanent)
Domain(s):
Hospodárstvo, financie a štatistika
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Právo (CAST Permanent)
Domain(s):
Právo
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Manuálni a pomocní administratívni pracovníci (CAST Permanent)
Domain(s):
Podporný personál
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Politické záležitosti/politiky EÚ (CAST Permanent)
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Personál v oblasti starostlivosti o deti (CAST Permanent)
Domain(s):
Podporný personál
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Komunikácia (CAST Permanent)
Domain(s):
Komunikácia
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Job vacancies

Stáli zamestnanci

Pracovné zaradenie: Biznis analytik
Domain(s):
Hospodárstvo, financie a štatistika
Institution/Agency: Európsky parlament
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Riaditeľ
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: Európska komisia
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Zástupca generálneho riaditeľa
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: Európska komisia
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Pracovník ľudských zdrojov
Domain(s):
Ľudské zdroje
Institution/Agency: (EEA) Európska environmentálna agentúra
Miesto(-a): Kodaň (Dánsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Tajomník/administratívny pracovník
Domain(s):
Podporný personál
Institution/Agency: Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:

Zmluvní zamestnanci

Pracovné zaradenie: Špecialista na získavanie talentov (M/Ž)
Domain(s):
Ľudské zdroje
Institution/Agency: (EBA) Európsky orgán pre bankovníctvo
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: administratívny asistent
Domain(s):
Podporný personál
Institution/Agency: (EEA) Európska environmentálna agentúra
Miesto(-a): Kodaň (Dánsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektový pracovník
Domain(s):
Podporný personál
Institution/Agency: (EIT) Európsky inovačný a technologický inštitút
Miesto(-a): Budapešť (Maďarsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Agent - Podpora projektu
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Finančný a kontraktačný úradník
Domain(s):
Hospodárstvo, financie a štatistika
Institution/Agency: Európska komisia
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektový poradca/Vedecký pracovník
Domain(s):
Veda a výskum
Institution/Agency: Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Zmluvní zamestnanci
Domain(s):
Podporný personál
Institution/Agency: Súdny dvor Európskej únie
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Business Intelligence poradca
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Asistent pre informácie a komunikáciu
Domain(s):
Komunikácia
Institution/Agency: Európska komisia
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: finančný pracovník
Domain(s):
Hospodárstvo, financie a štatistika
Institution/Agency: (EDA) Európska obranná agentúra
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: PRÁVNIK
Domain(s):
Právo
Institution/Agency: Európska komisia
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právny poradca
Domain(s):
Právo
Institution/Agency: Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Poradca pre finančné inžinierstvo
Domain(s):
Hospodárstvo, financie a štatistika
Institution/Agency: Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Referent pre financie
Domain(s):
Hospodárstvo, financie a štatistika
Institution/Agency: (EIT) Európsky inovačný a technologický inštitút
Miesto(-a): Budapešť (Maďarsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Výskumný/-á pracovník/-íčka
Domain(s):
Veda a výskum
Institution/Agency: Joint Research Centre
Miesto(-a): Brusel (Belgicko), Geel (Belgicko), Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko), Petten (Holandsko), Sevilla (Španielsko)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Pracovník IT služieb
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Programový manažér (M/Ž)
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: Európska komisia
Miesto(-a): Nikózia (Cyprus)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Pracovník pre prácu s údajmi
Domain(s):
Hospodárstvo, financie a štatistika
Institution/Agency: (ESMA) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Agent - Podpora projektu
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Senior Agent - Projektový manažment
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Samostatný referent
Domain(s):
Hospodárstvo, financie a štatistika
Institution/Agency: (EIB) Európska investičná banka
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektový poradca
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Prevádzkovateľ GSMC
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (EUSPA) Agentúra Európskej únie pre vesmírny program
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Finančný asistent
Domain(s):
Hospodárstvo, financie a štatistika
Institution/Agency: Eurojust – Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Administratívny/-a pracovník/-čka – financie
Domain(s):
Hospodárstvo, financie a štatistika
Institution/Agency: (EIGE) Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
Miesto(-a): Vilnius, Litva
Dátum uzávierky:

Dočasní zamestnanci

Pracovné zaradenie: Vedúci oddelenia pre operácie Európskeho centra pre finančnú a hospodársku kriminalitu (EFECC).
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Korektori / Jazykoví redaktori
Domain(s):
Jazyky
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Pracovník dohľadu
Domain(s):
Hospodárstvo, financie a štatistika
Institution/Agency: (EBA) Európsky orgán pre bankovníctvo
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradník zodpovedný za rozpočet
Domain(s):
Hospodárstvo, financie a štatistika
Institution/Agency: (ERA) Železničná agentúra Európskej únie
Miesto(-a): Valenciennes (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Sekretár/sekretárka
Domain(s):
Ľudské zdroje
Institution/Agency: (SRB) Jednotná rada pre riešenie krízových situácií
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Expert v Európskej vedeckej poradnej rade pre zmenu klímy (M/Ž)
Domain(s):
Veda a výskum
Institution/Agency: (EEA) Európska environmentálna agentúra
Miesto(-a): Kodaň (Dánsko)
Dátum uzávierky: