Skočiť na hlavný obsah

Otvorené výberové konania

Vyhľadávajte v našej databáze pracovných príležitostí aktuálne voľné trvalé a dočasné pracovné miesta vrátane pracovných miest zmluvných zamestnancov, stáží a vysielania pracovníkov. Viac informácií o druhu ponúkaných zmlúv nájdete na našej stránke týkajúcej sa kategórií zamestnancov.

Na tejto stránke sa neuverejňujú všetky voľné pracovné miesta v EÚ. 

Ak chcete nájsť viac informácií a pracovných príležitostí, môžete navštíviť aj stránky inštitúcií a orgánov EÚ venované kariére

Niektoré výberové konania pre dočasných a zmluvných zamestnancov môžu samostatne organizovať aj agentúry EÚ. EPSO nezodpovedá za voľné pracovné miesta na webových sídlach inštitúcií, orgánov a agentúr.

Dočasní zamestnanci
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Senior špecialista – DevSecOps & Cloud Native bezpečnostný inžinier AD 7 Haag (Holandsko)
Senior špecialista – Styčný dôstojník Interpol Lyon AD 7 Haag (Holandsko)
špecialista - Odbornosť a riadenie zainteresovaných strán AD 6 Haag (Holandsko)
Vedúci sekretariátu (M/Ž) AD 8 Haag (Holandsko)
Jazykový administrátor AD 5 Haag (Holandsko)
Prípadová analytička AD 5 Haag (Holandsko)
Dátový analytik AD 7 Haag (Holandsko)
Koordinátor vývoja informačných technológií AD 7 Paríž (Francúzsko)
Správca údajov/analytik AD 5 Paríž (Francúzsko)
Ekonóm AD 5, AD 6, AD 7 Brusel (Belgicko)
Strategický analytik AD 6 Haag (Holandsko)
Špecialista - Vývoj analýzy údajov a veda o údajoch AD 6 Haag (Holandsko)
Architekt riešení v oblasti verejného zdravia (M/Ž) AD 5 Štokholm (Švédsko)
Odborník na matematické modelovanie AD 5 Štokholm (Švédsko)
PRÁVNIK AD 7 Brusel (Belgicko)
Úradník pre komunikáciu AD 6 Brusel (Belgicko)
Programový úradník pre IT/koordinátor výzvy AD 5 Brusel (Belgicko)
Vyšší vedecký úradník AD 7 Brusel (Belgicko)
Bezpečnostný pracovník IKT AD 6 Haag (Holandsko)
Bezpečnostný pracovník IKT AD 5 Haag (Holandsko)
Vedúci Odboru Zdroje AD 9 Atény (Grécko)
Vedúci odboru bezpečnosť a Infraštruktúra AD 7 Atény (Grécko)
Odborník na verejné obstarávanie AST 4 Dublin (Írsko)
Senior špecialista – Integračný architekt, architektúra a inžinierska koordinácia AD 7 Haag (Holandsko)
Hlavný prevádzkový analytik AD 7 Haag (Holandsko)
Vedúci(-a) úseku AD 10 Varšava (Poľsko)
Zmluvní zamestnanci
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Pracovník pre komunikáciu FG IV Brusel (Belgicko)
Úradník pre riadenie rizík (m/ž) N/A Luxemburg (Luxembursko)
Projektový úradník IT FG IV Brusel (Belgicko)
Projektový úradník IT FG IV Brusel (Belgicko)
Architekt technických riešení FG IV Brusel (Belgicko)
Programový manažér FG IV Valletta (Malta)
Referent pre riadenie nasadenia personálu (m/ž) FG IV Valletta (Malta)
Vedecký pracovník – Epidemiologické spravodajstvo a posudzovanie hrozieb (M/Ž) FG IV Štokholm (Švédsko)
Asistent FG II Štokholm (Švédsko)
expert na kybernetickú bezpečnosť FG IV Brusel (Belgicko)
systémový inžinier FG IV Brusel (Belgicko)
Uradník pre IKT FG III Brusel (Belgicko)
Účtovník a finančný referent (m/ž) FG IV Brusel (Belgicko)
Finančný asistent FG III Brusel (Belgicko)

Stáli zamestnanci

Pracovné zaradenie: Vedúci administratívnych útvarov delegácií EÚ
Miesto(-a): Mestá mimo EÚ
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Riaditeľ
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: PRÁVNIK
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:

Zmluvní zamestnanci

Pracovné zaradenie: PRÁVNIK
Miesto(-a): Amsterdam (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Personál v oblasti starostlivosti o deti (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Architekt technických riešení
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: systémový inžinier
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Komunikácia (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Biznis analytik
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Asistent pre komunikáciu
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Účtovník a finančný referent (m/ž)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Referent pre operácie – podpora v oblasti azylu (m/ž)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedecký pracovník
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradník pre kontrolu registra - Krypto Depozitár
Miesto(-a): Madrid (Spain)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Pedagogickí psychológovia (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Pracovník pre komunikáciu
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: administratívny asistent

Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradník pre riadenie rizík (m/ž)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Administratíva / Ľudské zdroje (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Programový Pracovník
Miesto(-a): Bukurešť
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Finančný asistent
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Miestny úradník pre bezpečnosť informácií
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Korektori (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: expert na kybernetickú bezpečnosť
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Sekretári/administratívni pracovníci (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Poradca pre rozpočet a financie
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: finančný asistent
Miesto(-a): Bratislava (Slovensko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Referent pre riadenie nasadenia personálu (m/ž)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Prekladatelia (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: PRÁVNIK
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektové/programové riadenie (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Úradník pre riadenie rizík (m/ž)
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Programový manažér
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Informačné a komunikačné technológie (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Personálny asistent - vedúci personálnych procesov a systémov
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Operačný pracovník
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právny expert
Miesto(-a): Frankfurt (Nemecko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Financie (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Projektový pracovník
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektový úradník IT
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Asistent
Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právo (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application