Skočiť na hlavný obsah

Otvorené výberové konania

Vyhľadávajte v našej databáze pracovných príležitostí aktuálne voľné trvalé a dočasné pracovné miesta vrátane pracovných miest zmluvných zamestnancov, stáží a vysielania pracovníkov. Viac informácií o druhu ponúkaných zmlúv nájdete na našej stránke týkajúcej sa kategórií zamestnancov.

Na tejto stránke sa neuverejňujú všetky voľné pracovné miesta v EÚ. 

Ak chcete nájsť viac informácií a pracovných príležitostí, môžete navštíviť aj stránky inštitúcií a orgánov EÚ venované kariére

Niektoré výberové konania pre dočasných a zmluvných zamestnancov môžu samostatne organizovať aj agentúry EÚ. EPSO nezodpovedá za voľné pracovné miesta na webových sídlach inštitúcií, orgánov a agentúr.

Stážisti
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Stáže N/A Ľubľana (Slovinsko) no deadline for application
Stáže (rôzne profily) N/A Paríž (Francúzsko)
Zmluvní zamestnanci
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Výskumný/-á pracovník/-íčka FG IV Brusel (Belgicko), Geel (Belgicko), Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko), Petten (Holandsko), Sevilla (Španielsko) no deadline for application
Financie (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Projektové/programové riadenie (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Sekretári/administratívni pracovníci (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Administratíva / Ľudské zdroje (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Komunikácia (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Politické záležitosti/politiky EÚ (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Správa budov (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Právo (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Informačné a komunikačné technológie (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Manuálni a pomocní administratívni pracovníci (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Personál v oblasti starostlivosti o deti (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Pedagogickí psychológovia (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Prekladatelia (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Korektori (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Projektový poradca FG IV Brusel (Belgicko)
Asistent pre komunikáciu FG III Luxemburg (Luxembursko)
Projektový pracovník FG III Brusel (Belgicko)
Programový Pracovník FG IV Bukurešť
PRÁVNIK FG IV Brusel (Belgicko)
Miestny úradník pre bezpečnosť informácií FG IV Paríž (Francúzsko)
Úradník pre kontrolu registra - Krypto Depozitár FG IV Madrid (Spain)
Finančný asistent FG III Luxemburg (Luxembursko)
finančný asistent FG III Bratislava (Slovensko)
Vyslaní národní experti (SNE)
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Vyslaní národní experti (SNE) N/A Brusel (Belgicko) no deadline for application
Vyslaní národní experti (SNE) N/A Ľubľana (Slovinsko) no deadline for application
Vyslaní národní experti (SNE) N/A Brusel (Belgicko)
Expert na politiku N/A Paríž (Francúzsko)
Vyslaní národní experti (SNE) N/A Bratislava (Slovensko)
Stáli zamestnanci
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Vedúci administratívnych útvarov delegácií EÚ AST 4 Mestá mimo EÚ
Dočasní zamestnanci
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Výkonný riaditeľ AD 14 Bilbao (Španielsko)
Riaditeľ AD 14 Barcelona (Španielsko)
Irsky prekladateľ AD 5 Brusel (Belgicko)
Programový Pracovník AD 7 Bukurešť
Veduci referent pre oblasť politiky AD 8 Bukurešť
Úradík pre financie a rozpočet (m/ž) AD 8 Bukurešť
Finančný asistent AST 1, AST 3 Brusel (Belgicko)
Manažér služby Galileo AD 8 Praha (Česká republika)
Inžinier poskytovania služieb systému Galileo AD 7 Praha (Česká republika)
Zástupca vedúceho odboru bezpečnostnej prevádzky a monitorovania AD 8 Paríž (Francúzsko)
Vedúci tímu miestnej bezpečnostnej kancelárie AD 7 Praha (Česká republika)
Crypto Strážca FG IV Paríž (Francúzsko)
Pracovník ľudských zdrojov AD 6 Bratislava (Slovensko)
Uradník pre IKT AD 7 Bratislava (Slovensko)
Vedúci(-a) úseku AD 6 Budapešť (Maďarsko)

Stáli zamestnanci

Pracovné zaradenie: Riaditeľ
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci administratívnych útvarov delegácií EÚ
Miesto(-a): Mestá mimo EÚ
Dátum uzávierky:

Zmluvní zamestnanci

Pracovné zaradenie: Účtovník a finančný referent (m/ž)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedecký pracovník – Epidemiologické spravodajstvo a posudzovanie hrozieb (M/Ž)
Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Prekladatelia (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Asistent
Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Personálny asistent - vedúci personálnych procesov a systémov
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Poradca pre rozpočet a financie
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Miestny úradník pre bezpečnosť informácií
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektové/programové riadenie (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: PRÁVNIK
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Operačný pracovník
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Správa budov (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Informačné a komunikačné technológie (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Úradník pre riadenie rizík (m/ž)
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: finančný asistent
Miesto(-a): Bratislava (Slovensko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Financie (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Referent pre operácie – podpora pri prijímaní (m/ž)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Finančný asistent
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právo (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Projektový úradník IT
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: pracovník pre ľudské zdroje

Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: systémový inžinier
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Manuálni a pomocní administratívni pracovníci (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Referent pre operácie – podpora v teréne (m/ž)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právny expert
Miesto(-a): Frankfurt (Nemecko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Politické záležitosti/politiky EÚ (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Projektový úradník IT
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: administratívny asistent

Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektový pracovník
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Výskumný/-á pracovník/-íčka
Miesto(-a): Brusel (Belgicko), Geel (Belgicko), Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko), Petten (Holandsko), Sevilla (Španielsko)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Senior Agent – Podpora politiky
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Biznis analytik
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Personál v oblasti starostlivosti o deti (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Referent pre operácie – podpora v oblasti azylu (m/ž)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právny špecialista (inštitucionálne záležitosti)
Miesto(-a): Frankfurt (Nemecko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Finančný asistent
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Uradník pre IKT
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Komunikácia (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Architekt technických riešení
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektový poradca
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: pracovník pre ľudské zdroje

Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Pedagogickí psychológovia (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Vedecký pracovník
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky: