Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Otvorené výberové konania

Vyhľadávajte v našej databáze pracovných príležitostí aktuálne voľné trvalé a dočasné pracovné miesta vrátane pracovných miest zmluvných zamestnancov, stáží a vysielania pracovníkov. Viac informácií o druhu ponúkaných zmlúv nájdete na našej stránke týkajúcej sa kategórií zamestnancov.

Na tejto stránke sa neuverejňujú všetky voľné pracovné miesta v EÚ. 

Ak chcete nájsť viac informácií a pracovných príležitostí, môžete navštíviť aj stránky inštitúcií a orgánov EÚ venované kariére

Niektoré výberové konania pre dočasných a zmluvných zamestnancov môžu samostatne organizovať aj agentúry EÚ. EPSO nezodpovedá za voľné pracovné miesta na webových sídlach inštitúcií, orgánov a agentúr.

Zmluvní zamestnanci
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Asistent pre komunikáciu Komunikácia FG II Európska komisia Brusel (Belgicko)
Úradník pre politiku Európska verejná správa FG IV (ACER) Agentúra pre spoluprácu energetických regulačných orgánov Ľubľana (Slovinsko)
Finančný asistent Hospodárstvo, financie a štatistika FG III (ECHA) Európska chemická agentúra Helsinki (Fínsko)
Regulačný asistent Veda a výskum FG III (ECHA) Európska chemická agentúra Helsinki (Fínsko)
Pracovníci operačnej podpory Podporný personál FG III (CDT) Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie Luxemburg (Luxembursko)
administratívny asistent
Podporný personál N/A Európsky investičný fond (EIF) Luxemburg (Luxembursko)
Projektový poradca Európska verejná správa FG IV Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) Brusel (Belgicko)
Projektový poradca Európska verejná správa FG IV Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) Brusel (Belgicko)
Architekt IT Informačné technológie FG IV Európska komisia Brusel (Belgicko)
Asistenti/sekretári Európska verejná správa FG IV (FRONTEX) Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž Varšava (Poľsko)
Finančný špecialista (M/Ž) Hospodárstvo, financie a štatistika FG III (EFSA) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín Parma (Taliansko)
Miestny úradník pre bezpečnosť informácií Európska verejná správa FG IV (EUSPA) Agentúra Európskej únie pre vesmírny program Paríž (Francúzsko)
Stáli zamestnanci
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Riaditeľ Informačné technológie AD 14 Európsky výbor regiónov Brusel (Belgicko)
Riaditeľ Ľudské zdroje AD 14 Európska komisia Luxemburg (Luxembursko)
Riaditeľ Ľudské zdroje AD 14 Európska komisia Brusel (Belgicko)
Dočasní zamestnanci
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Administrátori Právo AD 7 Súdny dvor Európskej únie Luxemburg (Luxembursko)
Manažér nasadenia a prevádzky systému GNSS Veda a výskum AD 7 (EUSPA) Agentúra Európskej únie pre vesmírny program Toulouse (Francúzsko)
Servisný inžinier GNSS Veda a výskum AD 7 (EUSPA) Agentúra Európskej únie pre vesmírny program Praha (Česká republika)
finančný pracovník Hospodárstvo, financie a štatistika AD 6 (EUSPA) Agentúra Európskej únie pre vesmírny program Praha (Česká republika)
Pracovník dohľadu Hospodárstvo, financie a štatistika AD 9 (EIOPA) Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov Frankfurt (Nemecko)
Senior špecialista – vedúci tímu – EMPACT podpora Európska verejná správa AD 7 (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva Haag (Holandsko)
PRÁVNIK Právo AD 7 (FRONTEX) Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž Varšava (Poľsko)
Senior špecialista – kybernetická inteligencia / kryptomena Európska verejná správa AD 7 (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva Haag (Holandsko)
Projektový manažér Veda a výskum AD 6 (EU-OSHA) Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci Bilbao (Španielsko)
Vedecký analytik Veda a výskum N/A (EMCDDA) Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť Lisabon (Portugalsko)
Špecialista na zbrane a výbušniny Európska verejná správa AD 6 (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva Haag (Holandsko)
Úradník pre základné práva Európska verejná správa AD 11 (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva Haag (Holandsko)
Senior Threat Analyst a Vulnerability Response Manager Informačné technológie AD 8 (ENISA) Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť Brusel (Belgicko)
Vedúci úseku výskumu a analýzy odbornej prípravy a vzdelávania (m/ž) Podporný personál AD 8 Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA) Valletta (Malta)
Referent pre rozvoj talentov Podporný personál AD 6 (EFSA) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín Parma (Taliansko)
Vedúci oddelenia - Riadenie bezpečnostných rizík a služby Európska verejná správa AD 9 (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva Haag (Holandsko)
Senior špecialista – Operatívna koordinácia Európska verejná správa AD 7 (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva Haag (Holandsko)
Špecialista - Informačný manažment Európska verejná správa AD 6 (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva Haag (Holandsko)
Úradník pre vnútorný audit Audit AD 8 Spoločný podnik pre čisté letectvo Brusel (Belgicko)
Asistenti/sekretári Podporný personál AST 3 Súdny dvor Európskej únie Luxemburg (Luxembursko)
Pracovník IT služieb Informačné technológie N/A Európska komisia Brusel (Belgicko)
Právny poradca Právo AD 8 (CEDEFOP) Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania Solún (Grécko)
Predseda Odvolacieho Senátu Veda a výskum N/A (CPVO) Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín Angers (Francúzsko)
Inžinier poskytovania služieb systému Galileo Európska verejná správa AD 7 (EUSPA) Agentúra Európskej únie pre vesmírny program Praha (Česká republika)
Crypto Strážca Európska verejná správa FG IV (EUSPA) Agentúra Európskej únie pre vesmírny program Paríž (Francúzsko)
Hlavný asistent koordinátora námorných podporných služieb (M/Ž) Informačné technológie AST 5 (EMSA) Európska námorná bezpečnostná agentúra Lisabon (Portugalsko)
Vedúci úseku bezpečnosti a zariadení Európska verejná správa AD 7 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Luxemburg (Luxembursko)
Administrátori Informačné technológie AD 7 Súdny dvor Európskej únie Luxemburg (Luxembursko)
správca webových stránok Komunikácia AST 1 Európska komisia Brusel (Belgicko)
Vyslaní národní experti (SNE)
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Expert na politiku Hospodárstvo, financie a štatistika N/A (EBA) Európsky orgán pre bankovníctvo Paríž (Francúzsko)
ANALYTIK BANKOVÉHO SEKTORA Hospodárstvo, financie a štatistika N/A (EBA) Európsky orgán pre bankovníctvo Paríž (Francúzsko)
Vyslaní národní experti (SNE) Európska verejná správa N/A Spoločný podnik pre čistý vodík Brusel (Belgicko)
Projektový manažér - medicína Európska verejná správa N/A (EDA) Európska obranná agentúra Brusel (Belgicko)
Projektový referent - Pozemkové programy Európska verejná správa N/A (EDA) Európska obranná agentúra Brusel (Belgicko)
Iné zmluvy
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Úradník zodpovedný za dodržiavanie súladu Hospodárstvo, financie a štatistika N/A Európsky investičný fond (EIF) Luxemburg (Luxembursko)

Dočasní zamestnanci

Pracovné zaradenie: Účtovník
Domain(s):
Hospodárstvo, financie a štatistika
Institution/Agency: (EDA) Európska obranná agentúra
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Pracovník IT služieb
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: Európska komisia
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradník pre základné práva
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Inžinier poskytovania služieb systému Galileo
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (EUSPA) Agentúra Európskej únie pre vesmírny program
Miesto(-a): Praha (Česká republika)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci úseku bezpečnosti a zariadení
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (EPPO) European Public Prosecutor’s Office
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Servisný inžinier GNSS
Domain(s):
Veda a výskum
Institution/Agency: (EUSPA) Agentúra Európskej únie pre vesmírny program
Miesto(-a): Praha (Česká republika)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právny poradca
Domain(s):
Právo
Institution/Agency: (CEDEFOP) Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
Miesto(-a): Solún (Grécko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Špecialista na zbrane a výbušniny
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Špecialista - Informačný manažment
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: správca webových stránok
Domain(s):
Komunikácia
Institution/Agency: Európska komisia
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Senior Threat Analyst a Vulnerability Response Manager
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: (ENISA) Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Manažér nasadenia a prevádzky systému GNSS
Domain(s):
Veda a výskum
Institution/Agency: (EUSPA) Agentúra Európskej únie pre vesmírny program
Miesto(-a): Toulouse (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektový manažér
Domain(s):
Veda a výskum
Institution/Agency: (EU-OSHA) Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Miesto(-a): Bilbao (Španielsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Referent pre riadenie znalostí (m/ž)
Domain(s):
Podporný personál
Institution/Agency: (ECDC) Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Senior špecialista – vedúci tímu – EMPACT podpora
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Senior špecialista – kybernetická inteligencia / kryptomena
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Administrátori
Domain(s):
Právo
Institution/Agency: Súdny dvor Európskej únie
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Administrátori
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: Súdny dvor Európskej únie
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Bezpečnostný inžinier
Domain(s):
Veda a výskum
Institution/Agency: (EUSPA) Agentúra Európskej únie pre vesmírny program
Miesto(-a): Praha (Česká republika)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Senior špecialista – vedúci tímu – ICT Solutions Delivery
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Asistenti/sekretári
Domain(s):
Podporný personál
Institution/Agency: Súdny dvor Európskej únie
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradník pre vnútorný audit
Domain(s):
Audit
Institution/Agency: Spoločný podnik pre čisté letectvo
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedecký analytik
Domain(s):
Veda a výskum
Institution/Agency: (EMCDDA) Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
Miesto(-a): Lisabon (Portugalsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci úseku výskumu a analýzy odbornej prípravy a vzdelávania (m/ž)
Domain(s):
Podporný personál
Institution/Agency: Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: systémový inžinier
Domain(s):
Veda a výskum
Institution/Agency: (EUSPA) Agentúra Európskej únie pre vesmírny program
Miesto(-a): Praha (Česká republika)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektový manažér - zmluvné riešenia a podpora ETE
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (EDA) Európska obranná agentúra
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Predseda Odvolacieho Senátu
Domain(s):
Veda a výskum
Institution/Agency: (CPVO) Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín
Miesto(-a): Angers (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Pracovník dohľadu
Domain(s):
Hospodárstvo, financie a štatistika
Institution/Agency: (EIOPA) Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov
Miesto(-a): Frankfurt (Nemecko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Crypto Strážca
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (EUSPA) Agentúra Európskej únie pre vesmírny program
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Senior špecialista – Operatívna koordinácia
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:

Stážisti

Pracovné zaradenie: Stáže
Institution/Agency: (ACER) Agentúra pre spoluprácu energetických regulačných orgánov
Miesto(-a): Ľubľana (Slovinsko)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Stáže (rôzne profily)
Institution/Agency: (ESMA) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Platené stáže v Rade Európskej únie
Institution/Agency: Rada Európskej únie
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Stáže
Institution/Agency: Európsky výbor regiónov
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Povinné neplatené stáže v Rade Európskej únie
Institution/Agency: Rada Európskej únie
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Krátkodobé študijné pobyty vo Výbore regiónov
Institution/Agency: Európsky výbor regiónov
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Rada Európskej únie – Program pozitívnych opatrení pre stážistov so zdravotným postihnutím
Institution/Agency: Rada Európskej únie
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Stáže Výboru regiónov pre štátnych úradníkov
Institution/Agency: Európsky výbor regiónov
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky: no deadline for application

Vyslaní národní experti (SNE)

Pracovné zaradenie: Vyslaní národní experti (SNE)
Domain(s):
Komunikácia, Hospodárstvo, financie a štatistika, Európska verejná správa, Vonkajšie vzťahy, Právo, Podporný personál
Institution/Agency: (ESMA) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Vyslaní národní experti (SNE)
Domain(s):
Komunikácia, Hospodárstvo, financie a štatistika, Právo
Institution/Agency: Európsky výbor regiónov
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Vyslaní národní experti (SNE)
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (ACER) Agentúra pre spoluprácu energetických regulačných orgánov
Miesto(-a): Ľubľana (Slovinsko)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Manažér inovácií
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (EDA) Európska obranná agentúra
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky: