Skočiť na hlavný obsah

Otvorené výberové konania

Vyhľadávajte v našej databáze pracovných príležitostí aktuálne voľné trvalé a dočasné pracovné miesta vrátane pracovných miest zmluvných zamestnancov, stáží a vysielania pracovníkov. Viac informácií o druhu ponúkaných zmlúv nájdete na našej stránke týkajúcej sa kategórií zamestnancov.

Na tejto stránke sa neuverejňujú všetky voľné pracovné miesta v EÚ. 

Ak chcete nájsť viac informácií a pracovných príležitostí, môžete navštíviť aj stránky inštitúcií a orgánov EÚ venované kariére

Niektoré výberové konania pre dočasných a zmluvných zamestnancov môžu samostatne organizovať aj agentúry EÚ. EPSO nezodpovedá za voľné pracovné miesta na webových sídlach inštitúcií, orgánov a agentúr.

Dočasní zamestnanci
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Vedúci odboru bezpečnosť a Infraštruktúra AD 7 Atény (Grécko)
Uradník pre IKT AD 7 Bratislava (Slovensko)
GSMC Operačný Analytik AD 7 Paríž (Francúzsko)
Vedúci oddelenia financií a rozpočtu AD 9 Haag (Holandsko)
Jazykový administrátor AD 5 Haag (Holandsko)
Strategický analytik AD 6 Haag (Holandsko)
Odborník na matematické modelovanie AD 5 Štokholm (Švédsko)
Referent pre financie, rozpočet a kontrolu AD 6 Budapešť (Maďarsko)
Výkonný riaditeľ AD 14 Bukurešť
Úradník pre informačnú bezpečnosť AD 6 Helsinki (Fínsko)
Výkonný riaditeľ AD 14 Bilbao (Španielsko)
Štandardizačný inžinier AD 7 Praha (Česká republika)
Vedúci úseku pre organizovanie podujatí a protokol s(m/ž) AD 7 Haag (Holandsko)
Špecialista - Vývoj analýzy údajov a veda o údajoch AD 6 Haag (Holandsko)
Špecialista - Technológia a inovatívne riešenia AD 6 Haag (Holandsko)
Vedúci sekretariátu (M/Ž) AD 8 Haag (Holandsko)
Personálny pracovník - dodržiavanie predpisov a riadenie rizík v oblasti ľudských zdrojov AD 5 Luxemburg (Luxembursko)
Odborník na verejné obstarávanie AST 4 Dublin (Írsko)
Riadenie bezpečnosti ICT a manažér rizík AD 7 Praha (Česká republika)
Expert na politiku AD 6 Paríž (Francúzsko)
Zodpovedná osoba AD 5 Štrasburg (Francúzsko)
PRÁVNIK AD 7 Brusel (Belgicko)
Senior špecialista – Styčný dôstojník Interpol Lyon AD 7 Haag (Holandsko)
Vedúci oddelenia služieb, systémovej infraštruktúry a bezpečnostného inžinierstva AD 11 Praha (Česká republika)
administratívny asistent
AST-SC 1 Štokholm (Švédsko)
Zástupca vedúceho odboru bezpečnostnej prevádzky a monitorovania AD 8 Paríž (Francúzsko)
Správca poskytovania služieb zabezpečenej komunikácie AD 8 Praha (Česká republika)
Vedúci(-a) úseku AD 10 Varšava (Poľsko)
Prípadová analytička AD 5 Haag (Holandsko)
Úradník pre komunikáciu AD 6 Brusel (Belgicko)
špecialista - Odbornosť a riadenie zainteresovaných strán AD 6 Haag (Holandsko)
Vedúci oddelenia Riadenie programu zabezpečenej komunikácie AD 10 Praha (Česká republika)
Úradník pre základné práva AD 10 Valletta (Malta)
Hlavný prevádzkový analytik AD 7 Haag (Holandsko)
Inžinier poskytovania služieb systému Galileo AD 7 Praha (Česká republika)
pracovník pre ľudské zdroje
AD 7 Varšava (Poľsko)
Programový úradník pre IT/koordinátor výzvy AD 5 Brusel (Belgicko)
Prevádzkový analytic - Operačné riaditeľstvo AD 6 Haag (Holandsko)
Senior špecialista – Integračný architekt, architektúra a inžinierska koordinácia AD 7 Haag (Holandsko)
Manažér služby Galileo AD 8 Praha (Česká republika)
Riaditeľ odboru pre ľudské zdroje AD 8 Lisabon (Portugalsko)
Administrátor IT (M/Ž) AD 6 Vigo (Španielsko)
Ekonóm AD 5, AD 6, AD 7 Brusel (Belgicko)
Vyšší vedecký úradník AD 7 Brusel (Belgicko)
Projektový manažér - letová spôsobilosť AD 10 Brusel (Belgicko)

Zmluvní zamestnanci

Pracovné zaradenie: Programový Pracovník
Miesto(-a): Bukurešť
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradník pre kontrolu registra - Krypto Depozitár
Miesto(-a): Madrid (Spain)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Administratíva / Ľudské zdroje (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: expert na kybernetickú bezpečnosť
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradník pre riadenie rizík (m/ž)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Účtovník a finančný referent (m/ž)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedecký pracovník – Epidemiologické spravodajstvo a posudzovanie hrozieb (M/Ž)
Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Korektori (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Pracovník pre komunikáciu
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Asistent
Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Poradca pre rozpočet a financie
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Miestny úradník pre bezpečnosť informácií
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Sekretári/administratívni pracovníci (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: PRÁVNIK
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Operačný pracovník
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:

Dočasní zamestnanci

Pracovné zaradenie: Dátový analytik
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Bezpečnostný pracovník IKT
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Koordinátor ľudských zdrojov (asistent)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Bezpečnostný pracovník IKT
Miesto(-a): Praha (Česká republika)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Architekt riešení v oblasti verejného zdravia (M/Ž)
Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Pracovník IT služieb
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Jazykový administrátor
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Strategický analytik
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Odborník na matematické modelovanie
Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Referent pre financie, rozpočet a kontrolu
Miesto(-a): Budapešť (Maďarsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci oddelenia služieb, systémovej infraštruktúry a bezpečnostného inžinierstva
Miesto(-a): Praha (Česká republika)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: administratívny asistent

Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Zástupca vedúceho odboru bezpečnostnej prevádzky a monitorovania
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Riaditeľ odboru pre ľudské zdroje
Miesto(-a): Lisabon (Portugalsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Administrátor IT (M/Ž)
Miesto(-a): Vigo (Španielsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Riaditeľ
Miesto(-a): Barcelona (Španielsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Crypto Strážca
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Špecialista - Riadenie a podpora nasadenia
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Špecialista - Vývoj analýzy údajov a veda o údajoch
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci oddelenia Riadenie programu zabezpečenej komunikácie
Miesto(-a): Praha (Česká republika)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradník pre základné práva
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Hlavný prevádzkový analytik
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Inžinier poskytovania služieb systému Galileo
Miesto(-a): Praha (Česká republika)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Koordinátor vývoja informačných technológií
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Administrátor pre bezpečnosť infraštruktúry (M/Ž)
Miesto(-a): Vigo (Španielsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Senior špecialista – DevSecOps & Cloud Native bezpečnostný inžinier
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradík pre financie a rozpočet (m/ž)
Miesto(-a): Bukurešť
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci Odboru Zdroje
Miesto(-a): Atény (Grécko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: GSMC Operačný Analytik
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky: