Skočiť na hlavný obsah

Otvorené výberové konania

Vyhľadávajte v našej databáze pracovných príležitostí aktuálne voľné trvalé a dočasné pracovné miesta vrátane pracovných miest zmluvných zamestnancov, stáží a vysielania pracovníkov. Viac informácií o druhu ponúkaných zmlúv nájdete na našej stránke týkajúcej sa kategórií zamestnancov.

Na tejto stránke sa neuverejňujú všetky voľné pracovné miesta v EÚ. 

Ak chcete nájsť viac informácií a pracovných príležitostí, môžete navštíviť aj stránky inštitúcií a orgánov EÚ venované kariére

Niektoré výberové konania pre dočasných a zmluvných zamestnancov môžu samostatne organizovať aj agentúry EÚ. EPSO nezodpovedá za voľné pracovné miesta na webových sídlach inštitúcií, orgánov a agentúr.

Stáli zamestnanci
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Riaditeľ AD 14 Brusel (Belgicko)
Vedúci administratívnych útvarov delegácií EÚ AST 4 Mestá mimo EÚ
Zmluvní zamestnanci
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Senior Agent – Podpora politiky FG IV Haag (Holandsko)
Analytic N/A Luxemburg (Luxembursko)
pracovník pre ľudské zdroje
N/A Luxemburg (Luxembursko)
pracovník pre ľudské zdroje
N/A Luxemburg (Luxembursko)
Úradník pre riadenie rizík (m/ž) FG IV Brusel (Belgicko)
Pracovník pre komunikáciu FG IV Brusel (Belgicko)
Úradník pre riadenie rizík (m/ž) N/A Luxemburg (Luxembursko)
Projektový úradník IT FG IV Brusel (Belgicko)
Projektový úradník IT FG IV Brusel (Belgicko)
Architekt technických riešení FG IV Brusel (Belgicko)
Programový manažér FG IV Valletta (Malta)
Referent pre riadenie nasadenia personálu (m/ž) FG IV Valletta (Malta)
Vedecký pracovník – Epidemiologické spravodajstvo a posudzovanie hrozieb (M/Ž) FG IV Štokholm (Švédsko)
Asistent FG II Štokholm (Švédsko)
expert na kybernetickú bezpečnosť FG IV Brusel (Belgicko)
systémový inžinier FG IV Brusel (Belgicko)
Uradník pre IKT FG III Brusel (Belgicko)
Účtovník a finančný referent (m/ž) FG IV Brusel (Belgicko)
Finančný asistent FG III Brusel (Belgicko)
Projektový poradca FG IV Brusel (Belgicko)
Projektový poradca FG IV Brusel (Belgicko)
Právny špecialista (inštitucionálne záležitosti) FG III Frankfurt (Nemecko)
Operačný pracovník FG IV Valletta (Malta)
Referent pre operácie – podpora pri prijímaní (m/ž) FG IV Valletta (Malta)
Referent pre operácie – podpora v teréne (m/ž) FG IV Valletta (Malta)
Referent pre operácie – podpora v oblasti azylu (m/ž) FG IV Valletta (Malta)
Referent pre operácie – medzinárodná spolupráca (m/ž) FG IV Valletta (Malta)
administratívny asistent
FG II Paríž (Francúzsko)
Poradca pre rozpočet a financie FG IV Brusel (Belgicko)
Biznis analytik N/A Luxemburg (Luxembursko)
Personálny asistent - vedúci personálnych procesov a systémov FG III Luxemburg (Luxembursko)
Právny expert FG IV Frankfurt (Nemecko)
finančný asistent FG III Bratislava (Slovensko)
Finančný asistent FG III Luxemburg (Luxembursko)
Úradník pre kontrolu registra - Krypto Depozitár FG IV Madrid (Spain)
Miestny úradník pre bezpečnosť informácií FG IV Paríž (Francúzsko)
PRÁVNIK FG IV Brusel (Belgicko)
Programový Pracovník FG IV Bukurešť
Projektový pracovník FG III Brusel (Belgicko)
Asistent pre komunikáciu FG III Luxemburg (Luxembursko)
Projektový poradca FG IV Brusel (Belgicko)
Financie (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Projektové/programové riadenie (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application

Stáli zamestnanci

Pracovné zaradenie: Riaditeľ
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci administratívnych útvarov delegácií EÚ
Miesto(-a): Mestá mimo EÚ
Dátum uzávierky:

Zmluvní zamestnanci

Pracovné zaradenie: Účtovník a finančný referent (m/ž)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedecký pracovník – Epidemiologické spravodajstvo a posudzovanie hrozieb (M/Ž)
Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Prekladatelia (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Asistent
Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Personálny asistent - vedúci personálnych procesov a systémov
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Poradca pre rozpočet a financie
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Miestny úradník pre bezpečnosť informácií
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektové/programové riadenie (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: PRÁVNIK
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Operačný pracovník
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Správa budov (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Informačné a komunikačné technológie (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Úradník pre riadenie rizík (m/ž)
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: finančný asistent
Miesto(-a): Bratislava (Slovensko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Financie (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Referent pre operácie – podpora pri prijímaní (m/ž)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Finančný asistent
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právo (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Projektový úradník IT
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: pracovník pre ľudské zdroje

Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: systémový inžinier
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Manuálni a pomocní administratívni pracovníci (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Referent pre operácie – podpora v teréne (m/ž)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právny expert
Miesto(-a): Frankfurt (Nemecko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Politické záležitosti/politiky EÚ (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Projektový úradník IT
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: administratívny asistent

Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektový pracovník
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Výskumný/-á pracovník/-íčka
Miesto(-a): Brusel (Belgicko), Geel (Belgicko), Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko), Petten (Holandsko), Sevilla (Španielsko)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Senior Agent – Podpora politiky
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Biznis analytik
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Personál v oblasti starostlivosti o deti (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Referent pre operácie – podpora v oblasti azylu (m/ž)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právny špecialista (inštitucionálne záležitosti)
Miesto(-a): Frankfurt (Nemecko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Finančný asistent
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Uradník pre IKT
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Komunikácia (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Architekt technických riešení
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektový poradca
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: pracovník pre ľudské zdroje

Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Pedagogickí psychológovia (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Projektový poradca
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky: