Skočiť na hlavný obsah

Otvorené výberové konania

Vyhľadávajte v našej databáze pracovných príležitostí aktuálne voľné trvalé a dočasné pracovné miesta vrátane pracovných miest zmluvných zamestnancov, stáží a vysielania pracovníkov. Viac informácií o druhu ponúkaných zmlúv nájdete na našej stránke týkajúcej sa kategórií zamestnancov.

Na tejto stránke sa neuverejňujú všetky voľné pracovné miesta v EÚ. 

Ak chcete nájsť viac informácií a pracovných príležitostí, môžete navštíviť aj stránky inštitúcií a orgánov EÚ venované kariére

Niektoré výberové konania pre dočasných a zmluvných zamestnancov môžu samostatne organizovať aj agentúry EÚ. EPSO nezodpovedá za voľné pracovné miesta na webových sídlach inštitúcií, orgánov a agentúr.

Iné zmluvy
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Samostatný referent N/A Luxemburg (Luxembursko)
finančný pracovník N/A Luxemburg (Luxembursko)
Samostatný referent N/A Luxemburg (Luxembursko)
Pracovník pre prácu s údajmi N/A Luxemburg (Luxembursko)
Vyslaní národní experti (SNE)
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
expert na kybernetickú bezpečnosť N/A Paríž (Francúzsko)
Vyslaní národní experti (SNE) N/A Brusel (Belgicko)
Vyslaní národní experti (SNE) N/A Ľubľana (Slovinsko) no deadline for application
Vyslaní národní experti (SNE) N/A Brusel (Belgicko) no deadline for application
ANALYTIK BANKOVÉHO SEKTORA N/A Paríž (Francúzsko)
Vyslaní národní experti (SNE) N/A Bratislava (Slovensko)
Projektový referent - Pozemkové programy N/A Brusel (Belgicko)
Projektový manažér - CBRN a ľudské faktory N/A Brusel (Belgicko)
Vyslaní národní experti (SNE) N/A Amsterdam (Holandsko)
Expert na politiku N/A Paríž (Francúzsko)
Projektový manažér - medicína N/A Brusel (Belgicko)
Stážisti
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Stáže (rôzne profily) N/A Bratislava (Slovensko)
Stáže N/A Ľubľana (Slovinsko) no deadline for application
Stáže (rôzne profily) N/A Paríž (Francúzsko)
Dočasní zamestnanci
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
GSMC Operačný Analytik AD 7 Paríž (Francúzsko)
Bezpečnostný pracovník IKT AD 5 Haag (Holandsko)
Výkonný riaditeľ AD 14 Bilbao (Španielsko)
Inžinier poskytovania služieb systému Galileo AD 7 Praha (Česká republika)
Jazykový administrátor AD 5 Haag (Holandsko)
Úradník pre informačnú bezpečnosť AD 6 Helsinki (Fínsko)
Expert na politiku AD 6 Paríž (Francúzsko)
pracovník pre ľudské zdroje
AD 7 Varšava (Poľsko)
Výkonný riaditeľ AD 14 Bukurešť
Prevádzkový analytic - Operačné riaditeľstvo AD 6 Haag (Holandsko)
Štandardizačný inžinier AD 7 Praha (Česká republika)
Úradík pre financie a rozpočet (m/ž) AD 8 Bukurešť
Odborník na verejné obstarávanie AST 4 Dublin (Írsko)
Manažér služby Galileo AD 8 Praha (Česká republika)
Prípadová analytička AD 5 Haag (Holandsko)
Personálny pracovník - dodržiavanie predpisov a riadenie rizík v oblasti ľudských zdrojov AD 5 Luxemburg (Luxembursko)
Vedúci sekretariátu (M/Ž) AD 8 Haag (Holandsko)
PRÁVNIK AD 7 Brusel (Belgicko)
Riadenie bezpečnosti ICT a manažér rizík AD 7 Praha (Česká republika)
Veduci referent pre oblasť politiky AD 8 Bukurešť
Hlavný prevádzkový analytik AD 7 Haag (Holandsko)
Vedúci oddelenia služieb, systémovej infraštruktúry a bezpečnostného inžinierstva AD 11 Praha (Česká republika)
Úradník pre komunikáciu AD 6 Brusel (Belgicko)
Správca poskytovania služieb zabezpečenej komunikácie AD 8 Praha (Česká republika)

Stáli zamestnanci

Pracovné zaradenie: Vedúci administratívnych útvarov delegácií EÚ
Miesto(-a): Mestá mimo EÚ
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Riaditeľ
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: PRÁVNIK
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:

Zmluvní zamestnanci

Pracovné zaradenie: Informačné a komunikačné technológie (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Personálny asistent - vedúci personálnych procesov a systémov
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Operačný pracovník
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právny expert
Miesto(-a): Frankfurt (Nemecko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Financie (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Projektový pracovník
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektový úradník IT
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Asistent
Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právo (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Referent pre operácie – podpora pri prijímaní (m/ž)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právny špecialista (inštitucionálne záležitosti)
Miesto(-a): Frankfurt (Nemecko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Uradník pre IKT
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Manuálni a pomocní administratívni pracovníci (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Vedecký pracovník – Epidemiologické spravodajstvo a posudzovanie hrozieb (M/Ž)
Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektový poradca
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektový úradník IT
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Politické záležitosti/politiky EÚ (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Výskumný/-á pracovník/-íčka
Miesto(-a): Brusel (Belgicko), Geel (Belgicko), Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko), Petten (Holandsko), Sevilla (Španielsko)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Účtovník a finančný referent (m/ž)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Referent pre operácie – podpora v teréne (m/ž)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedecký pracovník
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: PRÁVNIK
Miesto(-a): Amsterdam (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Personál v oblasti starostlivosti o deti (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Architekt technických riešení
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: systémový inžinier
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Komunikácia (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Biznis analytik
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Asistent pre komunikáciu
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedecký pracovník
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradník pre kontrolu registra - Krypto Depozitár
Miesto(-a): Madrid (Spain)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Pedagogickí psychológovia (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Pracovník pre komunikáciu
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: administratívny asistent

Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradník pre riadenie rizík (m/ž)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Administratíva / Ľudské zdroje (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Programový Pracovník
Miesto(-a): Bukurešť
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Referent pre operácie – medzinárodná spolupráca (m/ž)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Miestny úradník pre bezpečnosť informácií
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Korektori (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: expert na kybernetickú bezpečnosť
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Asistenti/sekretári
Miesto(-a): Varšava (Poľsko)
Dátum uzávierky: