Skočiť na hlavný obsah

Otvorené výberové konania

Vyhľadávajte v našej databáze pracovných príležitostí aktuálne voľné trvalé a dočasné pracovné miesta vrátane pracovných miest zmluvných zamestnancov, stáží a vysielania pracovníkov. Viac informácií o druhu ponúkaných zmlúv nájdete na našej stránke týkajúcej sa kategórií zamestnancov.

Na tejto stránke sa neuverejňujú všetky voľné pracovné miesta v EÚ. 

Ak chcete nájsť viac informácií a pracovných príležitostí, môžete navštíviť aj stránky inštitúcií a orgánov EÚ venované kariére

Niektoré výberové konania pre dočasných a zmluvných zamestnancov môžu samostatne organizovať aj agentúry EÚ. EPSO nezodpovedá za voľné pracovné miesta na webových sídlach inštitúcií, orgánov a agentúr.

Stáli zamestnanci
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Riaditeľ AD 14 Brusel (Belgicko)
Vedúci administratívnych útvarov delegácií EÚ AST 4 Mestá mimo EÚ
Zmluvní zamestnanci
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Manuálni a pomocní administratívni pracovníci (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Správa budov (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Biznis analytik N/A Luxemburg (Luxembursko)
Úradník pre riadenie rizík (m/ž) N/A Luxemburg (Luxembursko)
Referent pre operácie – podpora pri prijímaní (m/ž) FG IV Valletta (Malta)
Finančný asistent FG III Brusel (Belgicko)
Personál v oblasti starostlivosti o deti (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Úradník pre riadenie rizík (m/ž) FG IV Brusel (Belgicko)
Úradník pre riadenie rizík (m/ž) FG IV Brusel (Belgicko)
Projektový úradník IT FG IV Brusel (Belgicko)
Referent pre operácie – podpora v teréne (m/ž) FG IV Valletta (Malta)
Právny expert FG IV Frankfurt (Nemecko)
Pedagogickí psychológovia (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Asistenti/sekretári FG IV Varšava (Poľsko)
pracovník pre ľudské zdroje
N/A Luxemburg (Luxembursko)
Asistent pre komunikáciu FG III Luxemburg (Luxembursko)
Informačné a komunikačné technológie (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Projektový úradník IT FG IV Brusel (Belgicko)
Referent pre operácie – podpora v oblasti azylu (m/ž) FG IV Valletta (Malta)
Právny špecialista (inštitucionálne záležitosti) FG III Frankfurt (Nemecko)
Korektori (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Pracovník pre komunikáciu FG IV Brusel (Belgicko)
Právo (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Architekt technických riešení FG IV Brusel (Belgicko)
Referent pre operácie – medzinárodná spolupráca (m/ž) FG IV Valletta (Malta)
Vedecký pracovník FG IV Brusel (Belgicko)
Prekladatelia (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Vedecký pracovník – Epidemiologické spravodajstvo a posudzovanie hrozieb (M/Ž) FG IV Štokholm (Švédsko)
finančný asistent FG III Bratislava (Slovensko)
Politické záležitosti/politiky EÚ (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Programový manažér FG IV Valletta (Malta)
Referent pre riadenie nasadenia personálu (m/ž) FG IV Valletta (Malta)
Vedecký pracovník FG IV Brusel (Belgicko)
Finančný asistent FG III Luxemburg (Luxembursko)
Uradník pre IKT FG III Brusel (Belgicko)
Personálny asistent - vedúci personálnych procesov a systémov FG III Luxemburg (Luxembursko)
Komunikácia (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
expert na kybernetickú bezpečnosť FG IV Brusel (Belgicko)
Asistent FG II Štokholm (Švédsko)
administratívny asistent
FG II Paríž (Francúzsko)
Projektový pracovník FG III Brusel (Belgicko)
Administratíva / Ľudské zdroje (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
PRÁVNIK FG IV Brusel (Belgicko)
Výskumný/-á pracovník/-íčka FG IV Brusel (Belgicko), Geel (Belgicko), Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko), Petten (Holandsko), Sevilla (Španielsko) no deadline for application
Úradník pre kontrolu registra - Krypto Depozitár FG IV Madrid (Spain)
Účtovník a finančný referent (m/ž) FG IV Brusel (Belgicko)
Projektový poradca FG IV Brusel (Belgicko)

Stáli zamestnanci

Pracovné zaradenie: Vedúci administratívnych útvarov delegácií EÚ
Miesto(-a): Mestá mimo EÚ
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Riaditeľ
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:

Zmluvní zamestnanci

Pracovné zaradenie: Manuálni a pomocní administratívni pracovníci (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: pracovník pre ľudské zdroje

Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Asistent pre komunikáciu
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Politické záležitosti/politiky EÚ (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Programový manažér
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Referent pre riadenie nasadenia personálu (m/ž)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedecký pracovník
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Výskumný/-á pracovník/-íčka
Miesto(-a): Brusel (Belgicko), Geel (Belgicko), Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko), Petten (Holandsko), Sevilla (Španielsko)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Úradník pre kontrolu registra - Krypto Depozitár
Miesto(-a): Madrid (Spain)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Účtovník a finančný referent (m/ž)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Personál v oblasti starostlivosti o deti (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Úradník pre riadenie rizík (m/ž)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Komunikácia (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: expert na kybernetickú bezpečnosť
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Asistent
Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Miestny úradník pre bezpečnosť informácií
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Pedagogickí psychológovia (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Asistenti/sekretári
Miesto(-a): Varšava (Poľsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedecký pracovník – Epidemiologické spravodajstvo a posudzovanie hrozieb (M/Ž)
Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: finančný asistent
Miesto(-a): Bratislava (Slovensko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Administratíva / Ľudské zdroje (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: PRÁVNIK
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Programový Pracovník
Miesto(-a): Bukurešť
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradník pre riadenie rizík (m/ž)
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Referent pre operácie – podpora pri prijímaní (m/ž)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Finančný asistent
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Korektori (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Pracovník pre komunikáciu
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Personálny asistent - vedúci personálnych procesov a systémov
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Sekretári/administratívni pracovníci (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: systémový inžinier
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Poradca pre rozpočet a financie
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektový úradník IT
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Referent pre operácie – podpora v teréne (m/ž)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právny expert
Miesto(-a): Frankfurt (Nemecko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Prekladatelia (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: administratívny asistent

Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektový pracovník
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektové/programové riadenie (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Správa budov (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Biznis analytik
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Informačné a komunikačné technológie (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Projektový úradník IT
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Referent pre operácie – podpora v oblasti azylu (m/ž)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právny špecialista (inštitucionálne záležitosti)
Miesto(-a): Frankfurt (Nemecko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Finančný asistent
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky: