Skočiť na hlavný obsah

Otvorené výberové konania

Vyhľadávajte v našej databáze pracovných príležitostí aktuálne voľné trvalé a dočasné pracovné miesta vrátane pracovných miest zmluvných zamestnancov, stáží a vysielania pracovníkov. Viac informácií o druhu ponúkaných zmlúv nájdete na našej stránke týkajúcej sa kategórií zamestnancov.

Na tejto stránke sa neuverejňujú všetky voľné pracovné miesta v EÚ. 

Ak chcete nájsť viac informácií a pracovných príležitostí, môžete navštíviť aj stránky inštitúcií a orgánov EÚ venované kariére

Niektoré výberové konania pre dočasných a zmluvných zamestnancov môžu samostatne organizovať aj agentúry EÚ. EPSO nezodpovedá za voľné pracovné miesta na webových sídlach inštitúcií, orgánov a agentúr.

Iné zmluvy
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
finančný pracovník N/A Luxemburg (Luxembursko)
Samostatný referent N/A Luxemburg (Luxembursko)
Pracovník pre prácu s údajmi N/A Luxemburg (Luxembursko)
Samostatný referent N/A Luxemburg (Luxembursko)
Vyslaní národní experti (SNE)
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
expert na kybernetickú bezpečnosť N/A Paríž (Francúzsko)
Vyslaní národní experti (SNE) N/A Brusel (Belgicko) no deadline for application
ANALYTIK BANKOVÉHO SEKTORA N/A Paríž (Francúzsko)
Projektový manažér - CBRN a ľudské faktory N/A Brusel (Belgicko)
Projektový referent - Pozemkové programy N/A Brusel (Belgicko)
Projektový manažér - medicína N/A Brusel (Belgicko)
Vyslaní národní experti (SNE) N/A Bratislava (Slovensko)
Expert na politiku N/A Paríž (Francúzsko)
Vyslaní národní experti (SNE) N/A Brusel (Belgicko)
Vyslaní národní experti (SNE) N/A Ľubľana (Slovinsko) no deadline for application
Stážisti
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Stáže (rôzne profily) N/A Bratislava (Slovensko)
Stáže (administratívne profily) N/A Paríž (Francúzsko)
Stáže N/A Ľubľana (Slovinsko) no deadline for application
Stáže (technické profily) N/A Paríž (Francúzsko)
Stáže (rôzne profily) N/A Paríž (Francúzsko)
Stáže N/A Haag (Holandsko)
Internship N/A Tallinn (Estónsko)
Dočasní zamestnanci
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Riaditeľ odboru pre ľudské zdroje AD 8 Lisabon (Portugalsko)
Administrátor IT (M/Ž) AD 6 Vigo (Španielsko)
Prípadová analytička AD 5 Haag (Holandsko)
Ekonóm AD 5, AD 6, AD 7 Brusel (Belgicko)
Vyšší vedecký úradník AD 7 Brusel (Belgicko)
Projektový manažér - letová spôsobilosť AD 10 Brusel (Belgicko)
Koordinátor vývoja informačných technológií AD 7 Paríž (Francúzsko)
Administrátor pre bezpečnosť infraštruktúry (M/Ž) AST 4 Vigo (Španielsko)
Dátový analytik AD 7 Haag (Holandsko)
Bezpečnostný pracovník IKT AD 6 Haag (Holandsko)
Koordinátor ľudských zdrojov (asistent) AST 3 Brusel (Belgicko)
Projektový manažér – plán rozvoja spôsobilostí (CDP) AD 10 Brusel (Belgicko)
Programový administrátor - Infraštruktúra AD 7 Luxemburg (Luxembursko)
Lekár (m/ž) AD 5, AD 7 Brusel (Belgicko)
Vedúci oddelenia AD 11 Varšava (Poľsko)
Bezpečnostný pracovník IKT AD 5 Haag (Holandsko)
Riaditeľ AD 14 Barcelona (Španielsko)
Crypto Strážca FG IV Paríž (Francúzsko)
Finančný asistent AST 1, AST 3 Brusel (Belgicko)
Pracovník ľudských zdrojov AD 6 Bratislava (Slovensko)
Správca údajov/analytik AD 5 Paríž (Francúzsko)

Stáli zamestnanci

Pracovné zaradenie: Riaditeľ
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci administratívnych útvarov delegácií EÚ
Miesto(-a): Mestá mimo EÚ
Dátum uzávierky:

Zmluvní zamestnanci

Pracovné zaradenie: Pedagogickí psychológovia (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Programový manažér
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Referent pre riadenie nasadenia personálu (m/ž)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedecký pracovník
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Programový Pracovník
Miesto(-a): Bukurešť
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradník pre kontrolu registra - Krypto Depozitár
Miesto(-a): Madrid (Spain)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Administratíva / Ľudské zdroje (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: expert na kybernetickú bezpečnosť
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradník pre riadenie rizík (m/ž)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Účtovník a finančný referent (m/ž)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedecký pracovník – Epidemiologické spravodajstvo a posudzovanie hrozieb (M/Ž)
Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Korektori (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Pracovník pre komunikáciu
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Asistent
Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Poradca pre rozpočet a financie
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Miestny úradník pre bezpečnosť informácií
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Sekretári/administratívni pracovníci (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: PRÁVNIK
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Operačný pracovník
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Asistenti/sekretári
Miesto(-a): Varšava (Poľsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradník pre riadenie rizík (m/ž)
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: finančný asistent
Miesto(-a): Bratislava (Slovensko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Prekladatelia (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Personálny asistent - vedúci personálnych procesov a systémov
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektové/programové riadenie (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Referent pre operácie – podpora pri prijímaní (m/ž)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Finančný asistent
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Správa budov (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Informačné a komunikačné technológie (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Projektový úradník IT
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: pracovník pre ľudské zdroje

Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: systémový inžinier
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Financie (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Referent pre operácie – podpora v teréne (m/ž)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právny expert
Miesto(-a): Frankfurt (Nemecko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právo (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Projektový úradník IT
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: administratívny asistent

Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektový pracovník
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Senior Agent – Podpora politiky
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Biznis analytik
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Manuálni a pomocní administratívni pracovníci (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Referent pre operácie – podpora v oblasti azylu (m/ž)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právny špecialista (inštitucionálne záležitosti)
Miesto(-a): Frankfurt (Nemecko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Finančný asistent
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Uradník pre IKT
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky: