Skočiť na hlavný obsah

Otvorené výberové konania

Vyhľadávajte v našej databáze pracovných príležitostí aktuálne voľné trvalé a dočasné pracovné miesta vrátane pracovných miest zmluvných zamestnancov, stáží a vysielania pracovníkov. Viac informácií o druhu ponúkaných zmlúv nájdete na našej stránke týkajúcej sa kategórií zamestnancov.

Na tejto stránke sa neuverejňujú všetky voľné pracovné miesta v EÚ. 

Ak chcete nájsť viac informácií a pracovných príležitostí, môžete navštíviť aj stránky inštitúcií a orgánov EÚ venované kariére

Niektoré výberové konania pre dočasných a zmluvných zamestnancov môžu samostatne organizovať aj agentúry EÚ. EPSO nezodpovedá za voľné pracovné miesta na webových sídlach inštitúcií, orgánov a agentúr.

Zmluvní zamestnanci
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Administratíva / Ľudské zdroje (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Komunikácia (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Politické záležitosti/politiky EÚ (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Právo (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Informačné a komunikačné technológie (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Manuálni a pomocní administratívni pracovníci (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Personál v oblasti starostlivosti o deti (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Pedagogickí psychológovia (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Prekladatelia (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Korektori (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Správa budov (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Výskumný/-á pracovník/-íčka FG IV Brusel (Belgicko), Geel (Belgicko), Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko), Petten (Holandsko), Sevilla (Španielsko) no deadline for application
Dočasní zamestnanci
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Senior špecialista – Styčný dôstojník Interpol Lyon AD 7 Haag (Holandsko)
špecialista - Odbornosť a riadenie zainteresovaných strán AD 6 Haag (Holandsko)
Vedúci sekretariátu (M/Ž) AD 8 Haag (Holandsko)
Jazykový administrátor AD 5 Haag (Holandsko)
Prípadová analytička AD 5 Haag (Holandsko)
Dátový analytik AD 7 Haag (Holandsko)
Koordinátor vývoja informačných technológií AD 7 Paríž (Francúzsko)
Správca údajov/analytik AD 5 Paríž (Francúzsko)
Ekonóm AD 5, AD 6, AD 7 Brusel (Belgicko)
Strategický analytik AD 6 Haag (Holandsko)
Špecialista - Vývoj analýzy údajov a veda o údajoch AD 6 Haag (Holandsko)
Architekt riešení v oblasti verejného zdravia (M/Ž) AD 5 Štokholm (Švédsko)
Odborník na matematické modelovanie AD 5 Štokholm (Švédsko)
PRÁVNIK AD 7 Brusel (Belgicko)
Úradník pre komunikáciu AD 6 Brusel (Belgicko)
Programový úradník pre IT/koordinátor výzvy AD 5 Brusel (Belgicko)
Vyšší vedecký úradník AD 7 Brusel (Belgicko)
Bezpečnostný pracovník IKT AD 6 Haag (Holandsko)
Bezpečnostný pracovník IKT AD 5 Haag (Holandsko)
Vedúci Odboru Zdroje AD 9 Atény (Grécko)
Vedúci odboru bezpečnosť a Infraštruktúra AD 7 Atény (Grécko)
Odborník na verejné obstarávanie AST 4 Dublin (Írsko)
Senior špecialista – Integračný architekt, architektúra a inžinierska koordinácia AD 7 Haag (Holandsko)
Hlavný prevádzkový analytik AD 7 Haag (Holandsko)
Vedúci(-a) úseku AD 10 Varšava (Poľsko)
Prevádzkový analytic - Operačné riaditeľstvo AD 6 Haag (Holandsko)
Úradník pre informačnú bezpečnosť AD 6 Helsinki (Fínsko)
Bezpečnostný pracovník IKT AD 5 Praha (Česká republika)
Vedúci oddelenia služieb, systémovej infraštruktúry a bezpečnostného inžinierstva AD 11 Praha (Česká republika)
Vedúci oddelenia Riadenie programu zabezpečenej komunikácie AD 10 Praha (Česká republika)
GSMC Operačný Analytik AD 7 Paríž (Francúzsko)

Zmluvní zamestnanci

Pracovné zaradenie: Financie (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Vedecký pracovník – Epidemiologické spravodajstvo a posudzovanie hrozieb (M/Ž)
Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektový poradca
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektový úradník IT
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právo (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Účtovník a finančný referent (m/ž)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Referent pre operácie – podpora v teréne (m/ž)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedecký pracovník
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: PRÁVNIK
Miesto(-a): Amsterdam (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Manuálni a pomocní administratívni pracovníci (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Architekt technických riešení
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: systémový inžinier
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:

Dočasní zamestnanci

Pracovné zaradenie: Správca poskytovania služieb zabezpečenej komunikácie
Miesto(-a): Praha (Česká republika)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Programový Pracovník
Miesto(-a): Bukurešť
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Dátový analytik
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Špecialista - Vývoj analýzy údajov a veda o údajoch
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci Odboru Zdroje
Miesto(-a): Atény (Grécko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci úseku pre organizovanie podujatí a protokol s(m/ž)
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci(-a) úseku
Miesto(-a): Varšava (Poľsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci sekretariátu (M/Ž)
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: PRÁVNIK
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Pracovník ľudských zdrojov
Miesto(-a): Bratislava (Slovensko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Bezpečnostný pracovník IKT
Miesto(-a): Praha (Česká republika)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Ekonóm
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Jazykový administrátor
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradník pre informačnú bezpečnosť
Miesto(-a): Helsinki (Fínsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Expert na politiku
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: pracovník pre ľudské zdroje

Miesto(-a): Varšava (Poľsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci oddelenia služieb, systémovej infraštruktúry a bezpečnostného inžinierstva
Miesto(-a): Praha (Česká republika)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradník pre komunikáciu
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Riaditeľ odboru pre ľudské zdroje
Miesto(-a): Lisabon (Portugalsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Lekár (m/ž)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci(-a) úseku
Miesto(-a): Budapešť (Maďarsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Bezpečnostný pracovník IKT
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci odboru bezpečnosť a Infraštruktúra
Miesto(-a): Atény (Grécko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Zástupca vedúceho odboru bezpečnostnej prevádzky a monitorovania
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Personálny pracovník - dodržiavanie predpisov a riadenie rizík v oblasti ľudských zdrojov
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci oddelenia Riadenie programu zabezpečenej komunikácie
Miesto(-a): Praha (Česká republika)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Crypto Strážca
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Koordinátor vývoja informačných technológií
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradník pre základné práva
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Finančný asistent
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky: