Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Otvorené výberové konania

Vyhľadávajte v našej databáze pracovných príležitostí aktuálne voľné trvalé a dočasné pracovné miesta vrátane pracovných miest zmluvných zamestnancov, stáží a vysielania pracovníkov. Viac informácií o druhu ponúkaných zmlúv nájdete na našej stránke týkajúcej sa kategórií zamestnancov.

Na tejto stránke sa neuverejňujú všetky voľné pracovné miesta v EÚ. 

Ak chcete nájsť viac informácií a pracovných príležitostí, môžete navštíviť aj stránky inštitúcií a orgánov EÚ venované kariére

Niektoré výberové konania pre dočasných a zmluvných zamestnancov môžu samostatne organizovať aj agentúry EÚ. EPSO nezodpovedá za voľné pracovné miesta na webových sídlach inštitúcií, orgánov a agentúr.

Stáli zamestnanci
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Asistenti – finančné riadenie Hospodárstvo, financie a štatistika, Európska verejná správa AST 3 Inštitúcie EÚ Brusel (Belgicko), Štrasburg (Francúzsko), Luxemburg (Luxembursko)
Asistenti – účtovníctvo a pokladnica Hospodárstvo, financie a štatistika AST 3 Inštitúcie EÚ Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko)
Asistenti – verejné obstarávanie Hospodárstvo, financie a štatistika, Európska verejná správa AST 3 Inštitúcie EÚ Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko)
Asistenti – grafický dizajn a tvorba vizuálneho obsahu Komunikácia, Informačné technológie AST 3 Inštitúcie EÚ Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko)
Asistenti – sociálne a digitálne médiá Informačné technológie AST 3 Inštitúcie EÚ Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko)
Asistenti – správca webových stránok Informačné technológie AST 3 Inštitúcie EÚ Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko)
Zmluvní zamestnanci
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
administratívny asistent
Podporný personál N/A Európsky investičný fond (EIF) Luxemburg (Luxembursko)
Regulačný asistent Veda a výskum FG III (ECHA) Európska chemická agentúra Helsinki (Fínsko)
Finančný asistent Hospodárstvo, financie a štatistika FG III (ECHA) Európska chemická agentúra Helsinki (Fínsko)
Úradník pre politiku Európska verejná správa FG IV (ACER) Agentúra pre spoluprácu energetických regulačných orgánov Ľubľana (Slovinsko)
Asistent pre komunikáciu Komunikácia FG II Európska komisia Brusel (Belgicko)
Programový manažér (M/Ž) Vonkajšie vzťahy FG IV Európska komisia Nikózia (Cyprus)
Asistent pre komunikáciu a financie (m/ž) Komunikácia, Hospodárstvo, financie a štatistika FG III (EU-RAIL) Spoločný podnik pre európske železnice Brusel (Belgicko)
Dátový vedec Veda a výskum FG IV (ECDC) Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb Štokholm (Švédsko)
Finančný asistent Hospodárstvo, financie a štatistika FG III (ECDC) Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb Štokholm (Švédsko)
Úradník zodpovedný za podujatia Komunikácia, Európska verejná správa FG III Eurojust – Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach Haag (Holandsko)
Dočasní zamestnanci
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Projektový manažér - zmluvné riešenia a podpora ETE Európska verejná správa AD 10 (EDA) Európska obranná agentúra Brusel (Belgicko)
Účtovník Hospodárstvo, financie a štatistika AD 6 (EDA) Európska obranná agentúra Brusel (Belgicko)
Referent pre riadenie znalostí (m/ž) Podporný personál FG IV (ECDC) Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb Štokholm (Švédsko)
Bezpečnostný inžinier Veda a výskum AD 6 (EUSPA) Agentúra Európskej únie pre vesmírny program Praha (Česká republika)
systémový inžinier Veda a výskum AD 6 (EUSPA) Agentúra Európskej únie pre vesmírny program Praha (Česká republika)
Špecialista na zariadenia Informačné technológie AST 4 (EUSPA) Agentúra Európskej únie pre vesmírny program Praha (Česká republika)
Vedecký redaktor Eurosurveillance Veda a výskum AST 4 (ECDC) Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb Štokholm (Švédsko)
Výkonný asistent Podporný personál AST 4 (ECDC) Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb Štokholm (Švédsko)
Uradník pre IKT Informačné technológie AD 6 (FRONTEX) Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž Varšava (Poľsko)
Biznis analytik Európska verejná správa, Informačné technológie AD 5 Eurojust – Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach Haag (Holandsko)
Pracovník IT služieb Informačné technológie AD 7 Európska komisia Luxemburg (Luxembursko)
Účtovný Asistent Európska verejná správa AST 3 (ESMA) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy Paríž (Francúzsko)
Finančný špecialista Hospodárstvo, financie a štatistika AST 4 (EUSPA) Agentúra Európskej únie pre vesmírny program Praha (Česká republika)
Stážisti
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Stáže N/A Európsky dvor audítorov Luxemburg (Luxembursko)
Vyslaní národní experti (SNE)
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Projektový manažér - CBRN a ľudské faktory Európska verejná správa N/A (EDA) Európska obranná agentúra Brusel (Belgicko)

 


Sorry, there are no jobs matching your search criteria at the moment. Please try using a different search term or check in the coming days for newly published job openings.