Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Otvorené výberové konania

Hľadáte kariéru v EÚ?

Na tejto stránke si môžete prezerať kariérne príležitosti v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ vrátane všetkých výberových konaní, ktoré riadi EPSO: Výberové konania na pozície stálych úradníkov a „časovo neobmedzené výberové konania CAST“.

Ak si chcete nájsť kariéru v EÚ, na prehľadávanie kariérnych príležitostí môžete použiť náš „vyhľadávač“ na pravej strane tejto webovej stránky.

V časti „voľné pracovné miesta“ nájdete výber aktuálnych pracovných príležitostí. Úplný zoznam konkrétnych voľných pracovných miest nájdete na stránkach inštitúcií a orgánov EÚ venovaných kariére.

Job vacancies
Stáli zamestnanci
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Riaditeľ Európska verejná správa AD 14 Európska komisia Brusel (Belgicko)
Zmluvní zamestnanci
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Úradník pre politiku Európska verejná správa FG IV Európska komisia Brusel (Belgicko)
Pracovník IT služieb Informačné technológie FG IV Európska komisia Brusel (Belgicko)
Projektový asistent Veda a výskum FG III (EuroHPC) Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku Luxemburg (Luxembursko)
Pracovník podpory pre všetky jednotky / oddelenia Podporný personál FG IV (EU-LISA) Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Štrasburg (Francúzsko), Tallinn (Estónsko)
Úradník pre informačné technológie Informačné technológie FG IV (EU-LISA) Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Štrasburg (Francúzsko), Tallinn (Estónsko)
Úradník pre politiku Vonkajšie vzťahy FG IV (CEPOL) Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva Budapešť (Maďarsko)
Vedecký pracovník - Zvyšky prípravkov na ochranu rastlín Veda a výskum FG IV (EFSA) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín Parma (Taliansko)
Dočasní zamestnanci
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
finančný asistent Hospodárstvo, financie a štatistika AST 3 Európska komisia Brusel (Belgicko)
Asistenti/sekretári Vonkajšie vzťahy AST 3 Súdny dvor Európskej únie Luxemburg (Luxembursko)
Pracovník IT služieb Informačné technológie AD 7 Európska komisia Luxemburg (Luxembursko)
Vedúci oddelenia Ľudské zdroje AD 13 Európska komisia Brusel (Belgicko)
Vedúci Oddelenia – Kritické Osoby Európska verejná správa AD 12 (EDA) Európska obranná agentúra Brusel (Belgicko)
Projektový úradník – Bezpečnosť lodí (M/Ž) Vonkajšie vzťahy AD 5 (EMSA) Európska námorná bezpečnostná agentúra Lisabon (Portugalsko)
Riaditeľ Európska verejná správa AD 14 Európska komisia Brusel (Belgicko)
Vedúci oddelenia projektového manažmentu a kvality Európska verejná správa AD 10 (EUSPA) Agentúra Európskej únie pre vesmírny program Praha (Česká republika)
Výskumný pracovník Veda a výskum AD 6 Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA) Brusel (Belgicko)
Výkonný riaditeľ Európska verejná správa AD 14 (EASA) Európska agentúra pre bezpečnosť letectva Kolín (Nemecko)
Vedúci(-a) úseku Hospodárstvo, financie a štatistika AD 5 (CEPOL) Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva Budapešť (Maďarsko)
Pracovník pre podnikové plánovanie a monitorovanie Európska verejná správa AD 7 (EFSA) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín Parma (Taliansko)
Programový Dôstojník Európska verejná správa AD 6 (EFSA) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín Parma (Taliansko)
Iné zmluvy
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Vedecký expert Veda a výskum N/A (EFSA) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín Parma (Taliansko)

Otvorené výberové konania

Hľadáte kariéru v EÚ?

Na tejto stránke si môžete prezerať kariérne príležitosti v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ vrátane všetkých výberových konaní, ktoré riadi EPSO: Výberové konania na pozície stálych úradníkov a „časovo neobmedzené výberové konania CAST“.

Ak si chcete nájsť kariéru v EÚ, na prehľadávanie kariérnych príležitostí môžete použiť náš „vyhľadávač“ na pravej strane tejto webovej stránky.

V časti „voľné pracovné miesta“ nájdete výber aktuálnych pracovných príležitostí. Úplný zoznam konkrétnych voľných pracovných miest nájdete na stránkach inštitúcií a orgánov EÚ venovaných kariére.

 


Sorry, there are no jobs matching your search criteria at the moment. Please try using a different search term or check in the coming days for newly published job openings.