Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Otvorené výberové konania

Vyhľadávajte v našej databáze pracovných príležitostí aktuálne voľné trvalé a dočasné pracovné miesta vrátane pracovných miest zmluvných zamestnancov, stáží a vysielania pracovníkov. Viac informácií o druhu ponúkaných zmlúv nájdete na našej stránke týkajúcej sa kategórií zamestnancov.

Na tejto stránke sa neuverejňujú všetky voľné pracovné miesta v EÚ. 

Ak chcete nájsť viac informácií a pracovných príležitostí, môžete navštíviť aj stránky inštitúcií a orgánov EÚ venované kariére

Niektoré výberové konania pre dočasných a zmluvných zamestnancov môžu samostatne organizovať aj agentúry EÚ. EPSO nezodpovedá za voľné pracovné miesta na webových sídlach inštitúcií, orgánov a agentúr.

Zmluvní zamestnanci
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
administratívny asistent
Podporný personál N/A Európsky investičný fond (EIF) Luxemburg (Luxembursko)
Programový manažér (M/Ž) Vonkajšie vzťahy FG IV Európska komisia Nikózia (Cyprus)
Asistent pre komunikáciu a financie (m/ž) Komunikácia, Hospodárstvo, financie a štatistika FG III (EU-RAIL) Spoločný podnik pre európske železnice Brusel (Belgicko)
Finančný asistent Hospodárstvo, financie a štatistika FG III (ECDC) Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb Štokholm (Švédsko)
Úradník zodpovedný za podujatia Komunikácia, Európska verejná správa FG III Eurojust – Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach Haag (Holandsko)
Dočasní zamestnanci
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Špecialista na zariadenia Informačné technológie AST 4 (EUSPA) Agentúra Európskej únie pre vesmírny program Praha (Česká republika)
Výkonný asistent Podporný personál AST 4 (ECDC) Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb Štokholm (Švédsko)
Uradník pre IKT Informačné technológie AD 6 (FRONTEX) Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž Varšava (Poľsko)
Biznis analytik Európska verejná správa, Informačné technológie AD 5 Eurojust – Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach Haag (Holandsko)
Účtovný Asistent Európska verejná správa AST 3 (ESMA) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy Paríž (Francúzsko)
Vyslaní národní experti (SNE)
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Projektový manažér - CBRN a ľudské faktory Európska verejná správa N/A (EDA) Európska obranná agentúra Brusel (Belgicko)

Zmluvní zamestnanci

Pracovné zaradenie: administratívny asistent
Domain(s):
Podporný personál
Institution/Agency: Európsky investičný fond (EIF)
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky: