Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Zapojte sa do našej siete organizácií zaoberajúcich sa rozmanitosťou začlenením.

Picture of various people (gender, ethnicity etc.)

Výzva na spoluprácu pre všetky organizácie zaoberajúce sa rozmanitosťou a začlenením v EÚ

EPSO – Európsky úrad pre výber pracovníkov potrebuje vašu pomoc!

 

V úrade EPSO veríme v rovnosť a diverzitu a tieto hodnoty aktívne podporujeme vo všetkých našich výberových konaniach.

Predovšetkým sa snažíme osloviť širšie spektrum talentov s cieľom zabezpečiť, aby bola v skupine uchádzačov a v konečnom dôsledku v inštitúciách Únie lepšie zastúpená rozmanitosť EÚ.

V úrade EPSO by sme radi týchto uchádzačov informovali o kariérnych možnostiach v EÚ a jej politike rovnosti a rozmanitosti, a povzbudzovali ich k tomu, aby zvážili kariéru v inštitúciách a agentúrach EÚ a aby sa prihlásili do prebiehajúcich a budúcich výberových konaní.

Ak vaša organizácia (vrátane MVO, orgánov pre otázky rovnosti, zastrešujúcich organizácií, asociácii a pod.) zastupuje občanov EÚ z osobitných zoskupení, napr. na základe etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, sociálno-ekonomického postavenia, zdravotného postihnutia alebo osoby akejkoľvek inej menšinovej skupiny, úrad EPSO by veľmi ocenil vašu pomoc a spoluprácu pri oslovovaní týchto občanov.

 

Ako? Je to jednoduché – zapojte sa do našej siete!

Zapojením sa do našej siete (databázy) rozmanitosti a začlenenia môžete pomôcť propagovať kariéru v EÚ medzi členmi vašej organizácie.

Úrad EPSO vám bude pravidelne a v primeranom časovom predstihu poskytovať informácie o pracovných príležitostiach a o prebiehajúcich a plánovaných výberových konaniach, ktoré môžete zdieľať s členmi vašej organizácie.

 

Zaujalo vás to?

Vyplňte tento formulár a pošlite nám viac informácií o vašej organizácii a o vami uprednostňovanom druhu spolupráce s úradom EPSO.

V úrade EPSO sa tešíme na spoluprácu v záujme lepších príležitostí pre všetkých našich občanov.

 

Ďalšie otázky?

Viac informácií o politike EPSO v oblasti rovnosti a rozmanitosti nájdete na našej stránke Rovnaké príležitosti.

V prípade záujmu o akékoľvek doplňujúce informácie pošlite e-mail na adresu EPSO-equality-diversity@ec.europa.eu.

 

Ste organizácia zastupujúca osoby so zdravotným postihnutím?

Viac informácií o zdravotnom postihnutí a osobitných úpravách pri výberových testoch, ako aj svedectvá úradníkov EÚ pracujúcich pre inštitúcie Únie, videonahrávky, leták krok za krokom, príručku o tom, ako požiadať o osobitné úpravy pri výberových testoch a prehľad možných úprav pri výberových testoch nájdete na našej stránke Rovnaké príležitosti.

V prípade záujmu o akékoľvek doplňujúce informácie týkajúce sa osobitných potrieb, zdravotného postihnutia alebo osobitných úprav pošlite e-mail na adresu EPSO-accessibility@ec.europa.eu