Skočiť na hlavný obsah

Začiatok procesu transformácie úradu EPSO

Schválenie nového rámca schopností

Úrad EPSO začal proces transformácie. Prvou etapou je modernizácia rámca schopností.

Plnenie cieľov európskych inštitúcií sa začína pri ich zamestnancoch. Z toho dôvodu musia byť schopnosti zamestnancov optimálne zosúladené s ich misiou a hodnotami. Je preto nevyhnutné, aby zamestnanci na všetkých úrovniach a vo všetkých inštitúciách EÚ bez ohľadu na svoj pôvod, pohlavie, náboženstvo, kultúru alebo funkciu preukázali spoločné spôsobilosti.

V tejto súvislosti úrad EPSO od roku 2010 používa rámec schopností pozostávajúci z ôsmich všeobecných schopností, ktoré sa testujú vo fáze hodnotiaceho centra. Potreby inštitúcií EÚ sa však postupom času vyvíjajú. Preskúmanie rámca schopností bolo nevyhnutným predpokladom na vytvorenie rozmanitej skupiny talentov, ktoré dokážu účinne uspokojiť ich potreby a odrážať aktuálny rozvoj na súčasnom trhu práce.

V novom rámci schopností sa definujú schopnosti, ktoré sú nevyhnutné na podávanie účinného výkonu na určitom pracovnom mieste, a objasnením toho, aké spôsobilosti musia uchádzači v rámci príslušných testov výberového konania preukázať, sa poskytujú transparentné informácie týkajúce sa výberového konania.

Schopnosti sú neoddeliteľnou súčasťou výberového konania, pretože sú základom hodnotenia uchádzačov s cieľom určiť ich vhodnosť pre daný pracovný profil. Umožňujú cielené prijímanie zamestnancov. Potenciálni uchádzači vďaka nim zas vedia, čo môžu od testov očakávať.

Upozorňujeme, že okrem všeobecných schopností hľadajú inštitúcie EÚ v prípade špecializovanejších profilov takých uchádzačov, ktorí sú vysokokvalifikovaní vo svojom odbore. Informácie o schopnostiach v príslušnom odbore a o testoch na hodnotenie všeobecných, ako aj odborných schopností sú uvedené v oznámení o výberovom konaní.

Tento nový rámec schopností začne úrad EPSO používať vo svojich výberových konaniach až od roku 2023.

Pozrite si nové všeobecné schopnosti, ktoré budú predmetom budúceho testovania v hodnotiacom centre, a sledujte aktuálne informácie na našej webovej stránke.