Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Členovia výberovej komisie - Prekladatelia pre írsky jazyk

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

McCrory, Aislínn

Zastupujúci predseda

Dalpozzo, Luca
O Finneadha, Labhras

Členovia

Ní Shúilleabháin, Caoimhe
Deiseach, Padraic
Ó Carraidh, Seán Maitiú
Flynn, Audrey-Ann
Ó Duibh, Austin
Kelly, John

Zastupujúci členovia

Höpp, Karin
Dreggs, Steve
Pochic, Mélanie
Ni Dhuibhir, Roisin

Reference number: 
EPSO/AD/361/18

Aktualizovaný dátum
07/03/2019 - 09:05