Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Členovia výberovej komisie - Odborníci na právny výskum – Právnici – Poľské právo (PL)

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Pedro Cabral

Zastupujúci predseda

Helena Cardoso

Členovia

Dorota Schaack

Pawel Szajkowski

Arkadiusz  Michalczyk

Zastupujúci členovia

Liina Teras

Katarzyna Sztranc-Slawiczek

Reference number: 
EPSO/AD/370/19 - AD5, EPSO/AD/370/19 - AD7

Aktualizovaný dátum
07/08/2019 - 14:46