Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Členovia výberovej komisie - Asistenti v oblasti archivárstva/správy záznamov

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Schram Josephus

Zastupujúci predseda

Bonnet Sandrine

Thenner Birgitt

Debille Godelieve

Le Glaunec Jean-Stéphane

Členovia

Annemieke Vanlaer

Stoianova Iveta

Jarry Jean-Pierre

Beliard Elise

Quevy Frédéric

Lewandowski Richard

Zastupujúci členovia

Lucza Gabriella

Majaniemi Janne

Gurabi Edina

Voss-Bacher Gabriele

Vega Bordell Javier Maria

Decoutere Dominiek

Reference number: 
EPSO/AST/145/18

Aktualizovaný dátum
13/06/2019 - 14:11