Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Stáže Európskej centrálnej banky pre uchádzačov s poruchami autistického spektra.

Európska centrálna banka (ECB) hľadá motivovaných a zanietených uchádzačov s poruchami autistického spektra, ktorí by mali záujem o stáž v jednej z týchto oblastí:

  • ľudské zdroje,
  • bankový dohľad,
  • štatistika.

Táto stáž, na ktorú sa môžu prihlásiť uchádzači s poruchami autistického spektra, je jednou z mnohých iniciatív ECB na prilákanie najlepších talentov a zvýšenie rozmanitosti.

Všetky relevantné informácie – o pracovnej náplni, podmienkach účasti, postupe podávania prihlášok – nájdete na stránke ECB o stážach

Termín na podávanie prihlášok: 22. apríl 2022.

Aktualizovaný dátum
22/06/2022 - 10:07